Podnikání fyzických osob

V této kapitole se dozvíte, kdo je to podnikatel (fyzická osoba) a na základě jakého oprávnění může v ČR podnikat.

Podnikatel je v České republice definován jako ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.

Osoba, která podniká, se nazývá osobou samostatně výdělečně činnou – tzv. OSVČ. Samostatná výdělečná činnost se rozděluje na hlavní samostatnou výdělečnou činnost a na vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. O vedlejší činnost se například může jednat, pokud podnikáte při zaměstnání, nebo jste na rodičovské dovolené či pobíráte starobní důchod.

Detailní informace o samostatné výdělečné činnosti a kdy je považována za hlavní nebo vedlejší, se dozvíte na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Nejčastější způsob podnikání v ČR je živnostenské podnikání, které je upraveno tzv. živnostenským zákonem. Aktuální znění zákona najdete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu, do jehož působnosti podnikání patří.

Zároveň je ale možné podnikat v rámci tzv. svobodného povolání. Svobodné povolání je definováno jako podnikání fyzické osoby, která podniká na základě jiného než živnostenského zákona. Pro některá svobodná povolání platí také povinné členství v profesní komoře (např. pro advokáty a lékaře), pro jiná je členství v profesní komoře pouze dobrovolné (např. pro novináře).

Jednotlivé druhy podnikání fyzických osob si blíže vysvětlíme v následujících kapitolách.

Aktualizováno z hlediska sociálně-právního obsahu ke dni 8. listopadu 2021.