Úvod Praha Doprava v Praze Městská doprava

Městská doprava

Provoz veřejné dopravy na území Prahy a v jejím okolí zajišťuje 17 dopravců, z nichž nejvýznamnější je Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s. Celý systém Pražské integrované dopravy organizuje společnost ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Veškeré aktuální informace o cestování v Praze a jejím okolí najdete na stránkách Dopravního podniku (ROPIDu), anebo v kterémkoliv infocentru DPP.

 

Metro

mapa-metra-praha

V síti pražského metra můžete cestovat na třech trasách linek A, B a C. Metro jezdí denně od 5.00 do 24.00 hod. Intervaly jsou v dobách ranní a odpolední špičky cca 2–3 minuty, ve večerních hodinách nepřekračují 10 minut. O víkendech je na všech linkách jednotný interval 7,5 minuty.

Bezbariérové cestování metrem

V souladu s trendem zpřístupnění dopravy i osobám se sníženou pohyblivostí jsou stanice uvedené do provozu v poslední době vybaveny výtahem, nebo bezbariérovým přístupem.

 Odkazy:

 

Tramvaje

Provoz tramvají je v hlavním městě zajišťován na 22 denních a 9 nočních linkách.

V rámci metropolitní sítě MHD jsou nejdůležitějšími spoji tzv. páteřní linky číslo 3 (Kobylisy – Sídliště Modřany), 9 (Sídliště Řepy – Spojovací), 17 (Vozovna Kobylisy – Sídliště Modřany) a 22 (Bílá Hora – Nádraží Hostivař).

Tyto linky mají přímé vedení trasy po nejfrekventovanějších místech hlavního města, jejich interval je 4–5 minut v pracovní den a 7–10 minut večer a o víkendu.

Ostatní tramvajové linky nabízejí intervaly 8–10 minut v pracovní den a 15–20 minut večer a o víkendu. Provoz denních linek začíná kolem 5. hodiny ranní a končí obvykle krátce po půlnoci, takže na poslední vlaky navazují metra.

Noční linky

Noční provoz v období od 0.30 do 4.30 nahrazuje denní linky metra, tramvají a autobusů. Noční městské autobusové linky jezdí v intervalech 30, nebo 60 minut a ve vybraných přestupních bodech navazují na tramvaje, či na jiné autobusové linky. Noční obsluhu vybraných obcí okolo Prahy zajišťují příměstské autobusové linky, které navazují na síť městských nočních linek.

Bezbariérové cestování tramvajemi

Nízkopodlažní spoje jezdí na naprosté většině tramvajových linek – najdete je v jednotlivých zastávkových jízdních řádech na této webové stránce. Všechny vozy jsou vybaveny speciálními přijímači pro nevidomé.

 

 

Autobusy

Městské autobusy doplňují v systému pražské hromadné dopravy tři linky metra, hustou síť tramvajových tratí a železnice. Autobusy na 118 denních a 15 nočních linkách obsluhují zejména oblasti bez kolejové dopravy, okrajové části hlavního města nebo vytvářejí rychlé spojení po obvodu města bez nutnosti zajíždění do centra. Příměstské linky PID také spojují Prahu s jejím okolím.

Noční spoje

Noční provoz v období od 0.30 do 4.30 nahrazuje denní linky metra, tramvají a autobusů. Noční městské autobusové linky jezdí v intervalech 30, nebo 60 minut a ve vybraných přestupních bodech navazují na tramvaje, či na jiné autobusové linky. Noční obsluhu vybraných obcí okolo Prahy zajišťují příměstské autobusové linky, které navazují na síť městských nočních linek.

Příměstské spoje

Pražská integrovaná doprava (PID) je dopravní systém zahrnující také příměstské autobusy. Ty na více než 150 linkách zajišťují spojení hlavního města s třemi stovkami okolních obcí. Jsou označovány číslicemi začínajícími na 3 (mimopražské linky PID na číslovku 4). Ve směru z Prahy se do nich nastupuje pouze předními dveřmi a neplatí v nich SMS jízdenky. Příměstské linky navazují v Praze zejména na metro, v regionu jsou nastaveny přestupy na vlaky nebo návaznosti na další příměstské spoje. Autobusy v regionu doplňují páteřní síť železničních linek S.

Bezbariérové cestování autobusy

Autobusová doprava zaznamenala v posledních letech největší pokrok v přepravě osob s omezenou schopností pohybu. Dopravní podnik hlavního města Prahy v současné době garantuje nízkopodlažní spoje na všech svých autobusových linkách. Garantované spoje jsou vyznačeny v zastávkových jízdních řádech symbolem invalidního vozíku.

 

Odkazy: