Tísňová linka 112

V této kapitole webu Metropole všech se dozvíte, jak postupovat, pokud se vy, nebo někdo ve vašem bezprostředním okolí ocitne v krizové situaci a potřebujete kontaktovat tzv. tísňovou linku 112 a přivolat některou ze složek integrovaného záchranného systému – tedy policii, hasiče, nebo záchrannou zdravotní službu. Jsou zde uvedena také všechna důležitá telefonní čísla.

 

 

 

Nahlášení události na tísňovou linku

Jste svědkem nehody, jste vy nebo někdo ve vašem okolí v ohrožení života? Je ohrožen váš nebo něčí majetek? Zde se dozvíte, jak postupovat, pokud potřebujete vy, nebo někdo ve vašem bezprostředním okolí přivolat záchrannou službu, policii nebo hasiče.

V případě vážného ohrožení života nebo majetku volejte tísňovou linku 112. Operátor linky vás propojí dle potřeby se zdravotní záchrannou službou, s policií nebo s hasiči. 

Jedná se o jednotné evropské číslo 112, na které se dovoláte zdarma, bez kreditu, bez SIM karty i z míst se slabým nebo žádným signálem. Operátoři mluví cizími jazyky, a proto je pro cizince žijící v Praze a České republice důležité znát právě toto číslo tísňové linky.

Před zavoláním.

 • •  Udělejte vše pro své vlastní bezpečí (dostatečná vzdálenost od místa události).
 • •  Zorientujte se v okolí.

Během hovoru.

Operátorovi tísňové linky nahlaste:

 • •  co se stalo,
 • •  kde se to stalo,
 • •  kdo volá,
 • •  kolik osob potřebuje pomoc.
 • •  Nezavěšujte – je možné, že operátor bude mít další dotazy.

 

Orientace v místě a adresa je pro nahlášení krize důležitá. V České republice a v Praze jsou všechny ulice značeny na cedulích každého bloku domů. Každý dům má také číslo popisné a evidenční. Nevíte-li rychle, kde se nacházíte, v Praze můžete využít číselné označení lamp veřejného osvětlení, které slouží právě k lokalizaci místa krizové události. Případně vás operátor lokalizuje i prostřednictvím GPS.

Po ukončení hovoru

 • •  Nevypínejte telefon – operátor může volat zpět za účelem ověření nebo upřesnění údajů.

Národní tísňové linky

V České republice se setkáte také s linkami národního tísňového volání. Je dobré mít zapsaná i tato telefonní čísla pro ČR. Na všechna níže uvedená čísla lze volat 24 hodin denně. Linky jsou bezplatné a lze na ně volat i z mobilních telefonů bez kreditu.

 

150 – hasiči

 • •  Při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce.

 

155 – záchranná služba

 • •  Vážné ohrožení života nebo zdraví jako je selhání základních životních funkcí, závažné úrazy nebo onemocnění.

 

158 – Policie ČR

 • •  Pokud je ohrožena bezpečnost (krádeže, násilí, nález mrtvé osoby, nález podezřelého předmětu, dopravní nehoda, apod.).

 

156 – městská (obecní) policie

 • •  Narušení veřejného pořádku v obci, jako je například rušení nočního klidu.

 

Obecné ohrožení a evakuace obyvatel

Dále vám na webu Metropole všech předáme užitečné rady, jak postupovat v případě obecného ohrožení – konkrétně dojde-li k výpadku proudu, nebo k úniku nebezpečných látek, v případě potřeby evakuace nebo hrozí-li povodeň.

 

Co dělat během výpadku proudu

Zde se dozvíte, na co si dát pozor, pokud došlo k dlouhodobějšímu výpadku proudu, ale i jak se na takovou situaci dopředu připravit.

   • •  Používejte pouze baterku pro nouzové osvětlení, v případě použití svíček hrozí nebezpečí vzniku požáru.
   • •  Vypněte a odpojte všechna zařízení, domácí vybavení (klimatizační zařízení) nebo elektroniku, kterou doma používáte.
   • •  Nechte jednu lampu/světlo zapnuté, abyste měli okamžitou odezvu, až se obnoví dodávky elektrické energie.
   • •  Poslouchejte místní stanici kvůli aktualizovaným informacím, sledujte zprávy, které obdržíte do schránek.
   • •  Ponechte lednice a mrazáky uzavřené, aby se potraviny nekazily.
   • •  Používáte-li léky, které vyžadují chlad, doporučuje se dát do lednice láhve s vodou, která dokáže udržet chlad déle a léky mohou být v ledničce i několik hodin.
   • •  Používejte mobilní telefon jen v případě nouze, volejte 112, 150, 155, 156 a 158 pouze při stavu ohrožení života, při potížích s voláním na číslo 112 je vhodné vyjmout SIM kartu z telefonu.
   • •  Omezte cestování na nezbytně nutné, a to především autem, dopravní signalizace při výpadku nebude funkční a hrozí dopravní kolaps.
   • •  Nespouštějte elektrocentrály uvnitř uzavřených prostor – při jejich použití připojte zařízení, která chcete napájet, přímo do zásuvek elektrocentrály, nepřipojujte elektrocentrálu k elektrickému systému domu.
   • •  V zimním období se dobře oblečte, zvolte vhodné oblečení. Netopte přístroji, které jsou určeny k venkovnímu použití – hrozí otrava oxidem uhelnatým.
   • •  V horkých dnech nepodceňujte možnost dehydratace – pijte vodu z ověřeného zdroje (nejlépe vodu balenou).
   • •  Hygiena – snažte se v rámci možnosti udržovat hygienu s ohledem na ostatní.

Jak se připravit na blackout

Připravte si základní potřeby, jako:

   • •  baterie,
   • •  svítilna,
   • •  přenosné rádio,
   • •  zásoby vody,
   • •  zásoby trvanlivých potravin, konzervy a zavařeniny (např. masové a zeleninové), sušené maso, trvanlivé mléko, sušenky, čokoláda, energetické tyčinky, sušené ovoce, oříšky, cukr, med, sirup, apod.,
   • •  plynový (lihový) vařič,
   • •  hygienické prostředky, jednorázové vlhčené ubrousky, desinfekční gel na ruce, desinfekční prostředek Savo.

 

   • •  Používáte-li počítač, je třeba pravidelně zálohovat data a operační systémy.
   • •  Udržujte nádrž vašeho auta alespoň z poloviny plnou.
   • •  Připravte si evakuační zavazadlo.

Domácí zvířata v případě evakuace:

   • •  Kočky a malé psy vezměte s sebou v uzavíratelné přepravce, větší psy na vodítko s košíkem.
   • •  Exotická zvířata, která vydrží delší dobu bez krmení, naopak dobře zabezpečte a nechte je doma.

Zabezpečení domu v případě evakuace:

   • •  Uzavřete všechny přívody energie, plynu a vody (hlavními jističi).
   • •  Dobře zavřete okna a dveře.
   • •  Vyprázdněte chladničku a mrazničku, výrobky, které rychle podléhají zkáze, zlikvidujte na určené místo.
   • •  Zabezpečte byt nebo dům proti zlodějům.
   • •  Uhaste otevřený oheň v topidlech.

 

 

Zásady chování při úniku nebezpečných látek

Havárie s únikem chemických látek nastává většinou náhle a neočekávaně. V takovém případě je nereálné spoléhat se sám na sebe a hledat si svůj vlastní úkryt. Proto je nezbytné být dobře informován o tom, jak se o hrozbě dozvíte a jak máte dále postupovat. Tyto informace naleznete v následující kapitole. Věnujte jim tedy, prosím, velkou pozornost!

 

Způsoby varování:

   • •  prostřednictvím varovného signálu všeobecná výstraha z akustické (kolísavý tón po dobu 140 sekund),
   • •  z hlášení obecního rozhlasu nebo rozhlasových vozů, z internetu, SMS zpráv místního úřadu, místní kabelové televize,
   • •  při havárii většího rozsahu prostřednictvím celostátních rozhlasových a televizních stanic.

Jakékoliv informace o možnosti vzniku havárie se nesmí podceňovat. I pokud jsou informace neověřené, v prvopočátku je nutné považovat je za věrohodné!

Možné projevy havárie:

   • •  mlha,
   • •  vlnění ovzduší nad havarovaným objektem,
   • •  při požáru neobvyklá barva plamene,
   • •  zápach,
   • •  spontánní hoření na povrchu nehořlavých materiálů,
   • •  sykot unikajícího plynu, výbuchy, praskání materiálů.

Zásady chování:

   • •  nepřibližujte se k místu havárie,
   • •  pokud jste venku, vyhledejte úkryt v nejbližší budově,
   • •  pokud jste doma, nikam nevycházejte,
   • •  zdržujte se v co nejvyšším patře, v místnosti odvrácené od místa havárie,
   • •  nevyhledávejte úkryt ve sklepních a podzemních prostorech,
   • •  vypněte klimatizaci a ventilaci,
   • •  uzavřete okna a dveře a oblepte je lepicí páskou (snížení množství látky pronikající do místnosti až 10×),
   • •  jste-li ve vozidle, nevětrejte, neotevírejte okna, vypněte větrání,
   • •  sledujte sdělovací prostředky (televize, místní rozhlas, rozhlasové vozy, internet),
   • •  není-li poblíž žádný úkryt, co nejrychleji ohrožené místo opusťte kolmo na směr větru,
   • •  podle možností použijte prostředky improvizované ochrany.

 

Prostředky improvizované ochrany:

   • •  k ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (z kapesníku či jiné textilie) přiloženou na nos a ústa a upevněnou v zátylku převázaným šátkem či šálou,
   • •  hlavu chraňte čepicí, kuklou či šálou tak, aby zvolená pokrývka zcela zakryla též čelo, uši a krk,
   • •  oči chraňte uzavřenými brýlemi (např. lyžařskými, potápěčskými), u kterých je nutné překrýt dýchací průduchy lepicí páskou; v případě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí (nesmí zakrývat nos, nebezpečí udušení),
   • •  k ochraně trupu použijte kombinézy, dlouhé kabáty, bundy, kalhoty, pláštěnky, deky, plachty,
   • •  ruce chraňte gumovými či koženými rukavicemi, nohy holínkami, kozačkami nebo jinými vysokými botami,
   • •  celý povrch těla musí být zakryt, žádné místo nesmí zůstat nepokryté,
   • •  všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit (rukávy přesahující přes okraj rukavic či nohavice přesahující přes botu převážeme provázkem atp.).

 

Evakuace

V této kapitole se dozvíte, jak postupovat v případě evakuace, tedy v situaci, kdy musíte přemístit sebe, zvířata nebo nějaké předměty z ohrožených oblastí do bezpečí. Dále je zde podrobně popsáno, jak si připravit pro tyto případy evakuační zavazadlo.

 

Informace o evakuaci podávají hromadné sdělovací prostředky, zasahující složky, zaměstnavatelé apod.

Je důležité uposlechnout pokynů orgánů zabezpečujících evakuaci a včas se dostavit na určené místo s evakuačním zavazadlem. Před odchodem z bytu/domu je nutné dodržet zásady opuštění bytu/domu:

   • •  uhaste otevřený oheň v topidlech,
   • •  vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček),
   • •  uzavřete přívod vody a plynu,
   • •  ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
   • •  nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
   • •  kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
   • •  exotická zvířata, která přežijí delší dobu, nechte doma, zásobte je před odchodem potravou,
   • •  vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt/dům, na dveře dejte oznámení, že jste byt/dům opustili a dostavte se na určené místo,
   • •  rozhodnete-li se evakuovat samostatně např. autem (na chatu, chalupu, k příbuzným, apod.), oznamte toto rozhodnutí s udáním adresy přechodného pobytu a spojení, kde můžete být informováni o možnosti návratu apod.

Pokud máte členy rodiny ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních, případně školách, nechoďte do těchto institucí. Evakuaci zde zajišťuje personál příslušného zařízení podle zpracovaných evakuačních plánů.

Po shromáždění budete přepraveni do středisek, kde je zajištěno nouzové ubytování, stravování a další případná péče. Zároveň jsou zde poskytovány informace o nastalé situaci a dalších postupech.

Návrat do evakuovaných prostor je možný až po souhlasu složek integrovaného záchranného systému, kdy je jasné, že nehrozí žádné nebezpečí.

Po návratu domů zkontrolujte stav vašeho majetku a případné škody nebo ztráty nahlaste na pojišťovnu nebo úřadům.

 

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo je třeba připravit pro sebe i ostatní členy domácnosti. Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg), ideální je batoh nebo krosna (máte obě ruce volné), kufr, se kterým lze manipulovat jen jednou rukou, dále taška (nejméně vhodná). Nezapomeňte, že při přesunu se zavazadlem není vždy možné použít vlastní automobil (např. povodně). V mnoha domácnostech je také domácí zvíře, které je třeba vést (nést) s sebou.

Pro snadnější zapamatování lze obsah zavazadla rozčlenit do několika logických skupin:

   • •  Jídlo a pití + nádobí – zejména trvanlivé a dobře zabalené potraviny, pitná voda (vše na 2–3 dny pro každého člena domácnosti), hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. V případě, že máte individuální dietetický režim (např. bezlepková dieta, vegetariánství apod.), počítejte s tím, že v místech náhradního ubytování s hromadným zajištěním stravování bude možné vám vyjít vstříc jen v omezené míře. Mějte tedy své speciální potraviny s sebou v dostatečném množství.
   • •  Cennosti a dokumenty – osobní dokumenty (rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny), jiné důležité dokumenty (pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie) a peníze v hotovosti + platební karty, jmenný seznam s kontakty na své blízké (rodina, příbuzní); děti opatřete cedulkou na krk se jménem, adresou a kontaktem.
   • •  Léky a hygiena – nesmí chybět především pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, také doporučujeme vitamíny a běžné doplňky stravy. Dále si vezměte běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství.
   • •  Oblečení a vybavení pro přespání – zahrnuje oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní prádlo a obuv, spací pytel, karimatku, pláštěnku nebo deštník.
   • •  Přístroje, nástroje a zábava – důležitý je především mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio (stačí ve formě MP3 přehrávače) s nabíječkou nebo bateriemi, svítilna a náhradní baterie, zápalky, zavírací nůž, šití, psací potřeby a dále předměty pro vyplnění volného času – knihy, hračky pro děti, společenské hry.
   • •  Domácí mazlíčci – krmivo, náhubek, obojek, miska, stelivo a další potřebné věci, dále zdravotní průkaz zvířete a obal pro převoz.

 

 

Jak se chovat při povodni

Bydlíte nebo pracujete v oblasti, která může být ohrožena povodní? Zde se dozvíte, jak postupovat v případě ohrožení velkou vodou, včetně toho, jak poznat míru ohrožení (podle stupňů povodňové aktivity).

Už v okamžiku, kdy začíná stoupat hladina a je velké riziko zaplavení našeho obydlí, bychom měli provést několik věcí:

   • •  zásobit se potravinami a pitnou vodou,
   • •  připravit svítilnu, rozhlasový přijímač a náhradní baterie,
   • •  odstranit, nebo řádně upevnit všechny věci, které by mohla voda odnést (žebříky a zahradní nářadí),
   • •  přesunout cenné věci ze sklepů a přízemních prostor,
   • •  zabezpečit chemické látky, které by mohly ohrozit životní prostředí,
   • •  přeparkovat automobily do vyšších míst,
   • •  připravit pytle s pískem na utěsnění oken a dveří,
   • •  začít připravovat evakuační zavazadlo.

Po celou dobu bychom měli sledovat místní sdělovací prostředky, kde se dozvíme aktuální situaci a hlavně prognózu. Informace nám mohou být předány také prostřednictvím místních rozhlasů a vozů složek integrovaného záchranného systému.

Bude-li situace opravdu vážná, budeme na nebezpečí upozorněni prostřednictvím sirén.

Stupně povodňové aktivity:

   1. stav bělosti
   2. stav pohotovosti
   3. stav ohrožení

Nadále už nemáme příliš možností, jak situaci ovlivnit. Zbývá nám tak pouze dodržovat několik důležitých zásad:

  • •  sledovat aktuální situaci a řídit se pokyny orgánů krizového řízení a záchranářů,
  • •  nepodceňovat nebezpečí, tedy nesnažit se dostat k rozbouřeným tokům,
  • •  respektovat uzávěry ohrožených území,
  • •  neodmítat případnou evakuaci a chápat ji jako opatření pro naše bezpečí, ne jako omezování našich práv.