Úvod O nás

O nás

Vítáme vás na webové stránce hlavního města Prahy – „Metropole všech“.

Tato webová stránka je určena pro všechny obyvatele kulturně rozmanité Prahy.

Naleznete zde informace, které vám napomohou v orientaci v hlavním městě, jeho úřadech a zodpovědných orgánech, které řídí činnosti v oblasti integrace migrantů a migrantek a podpory soužití všech obyvatel hlavního města. Získáte přehled proč je oblast podpory integrace a soužití v hlavním městě důležitá a dozvíte se, jak se můžete i vy sami zapojit. Dozvíte se o aktuálním dění v této oblasti na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy.

...VÍCE

V části kontakty se můžete obrátit na pracovníky Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení národnostních menšin a cizinců) s dotazy k této webové stránce nebo k politice a praxi v oblasti integrace a soužití na území hlavního města Praha.

Migranti a migrantky se mohou obracet přímo na Integrační centrum Praha, o.p.s., které bylo zřízeno hl. m. Praha.

Všichni obyvatelé Prahy se pak navzájem mohou lépe poznat na kulturních, komunitních a sportovních akcích Integračního centra Praha, o.p.s.

...MÉNĚ

 

Zde se dozvíte, jak webová stránka vznikla, komu je určena a jak je koncipována.

 

Přečtěte si, proč je lokální integrační politika důležitá a jaký význam mají v jejím kontextu tyto webové stránky.

 

Zde je vysvětleno, co je Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, jaký je její význam, jak a kým je tvořena a jak je naplňována v praxi.

 

Zde naleznete kontakty na oddělení národnostních menšin a cizinců a dále se dozvíte čím se zabývá a jak funguje. Také zde naleznete informace o poradních orgánech v oblasti integrace a projektech s účastí hl. m. Prahy zaměřených na integraci.

 

Stáhněte si zdarma aktuální informační brožuru pro migranty, která vám napomůže v orientaci v hlavním městě.

 

Zde si můžete stáhnout veškeré potřebné dokumenty týkající se oblasti integrace a soužití v hlavním městě Praze, zejména Koncepci hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců, její aktuální Akční plán, užitečné dokumenty z oblasti školství, výzkumy a analýzy, a další. Co se týče užitečných odkazů, naleznete zde odkazy na všeobecné informační portály a další.

 

Sledujte aktuální dění v oblasti integrace v hlavním městě.