Úvod Registrované partnerství s cizincem

Registrované partnerství s cizincem

Registrované partnerství je trvalé soužití dvou osob stejného pohlaví, které vzniká souhlasným prohlášením těchto osob o tom, že spolu vstupují do partnerství. Pro uzavření registrovaného partnerství musí být oba partneři starší 18 let, přičemž alespoň jeden z nich musí být státním občanem České republiky. Do partnerství nemohou vstoupit osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci.

Prohlášení se činí před matričním úřadem. Pokud jeden z partnerů je cizinec a nerozumí česky, je nezbytné zajistit soudního tlumočníka, který se následně podepíše na protokol. Přítomnost svědků není vyžadována.

Kontaktujte matriční úřad příslušný podle vašeho trvalého bydliště. Seznam relevantních matričních úřadů naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

Potřebujete podobné doklady jako k uzavření manželství (viz výše):

•  rodný list, pas;

•  doklad o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství (ne starší 6 měsíců), je-li cizím státem vydáván;

•  doklad o rodinném stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáván;

•  případně úmrtní list či rozsudek o rozvodu manželství nebo rozhodnutí soudu o zrušení předchozího partnerství.

•  Nemáte-li trvalý pobyt v ČR, doložíte navíc ještě potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR ne starší než 7 dní, které vám vydá cizinecká policie ČR. Toto potvrzení nepotřebují občané EU.

•  Pokud vám byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, může příslušný matriční úřad prominout předložení dokladů, je-li jejich opatření spojeno s těžko překonatelnou překážkou.

 

Užitečné odkazy a kontakty: