Veřejné zdravotní pojištění

 

V České republice si každý občan povinně platí zdravotní pojištění nebo ho za něj hradí stát (např. za nezaopatřené děti, poživatele důchodů, za příjemce rodičovského příspěvku, za ženy na mateřské, za uchazeče o zaměstnání, za cizince s vízem dočasné ochrany, atd.)Zdravotnictví je postaveno na principu solidarity: znamená to, že každý přispívá a každý má na zdravotní péči nárok.Každý si může svobodně vybrat, tedy i vy, u jaké zdravotnípojišťovny chce být pojištěn (liší se např. v rozsahu benefitů). 

 

Většina péče je hrazena z tohoto pojištění, jen některé úkony se doplácejí.Podrobné informace jsou dále uvedeny na webu MZ: Informace pro občany /ІнформаціядлягромадянУкраїни – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

 

Pokud máte dočasnou ochranu, máte stejný přístup ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění jako občané ČR. Můžete si vybratkteroukoliv zdravotní pojišťovnu (celkem 7), a tu můžete 1x za rok změnit. Dočasnou ochranu je třeba si prodloužit, současně s tím se vám prodlouží i zdravotní pojištění. Informace o prodloužení u Všeobecné zdravotní pojišťovny naleznete na jejich webu. Nezapomeňte si zažádat o nový průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny s prodlouženou platností.

 

Jak dlouho budete státními pojištěnci

V případě dočasné ochrany vám prvních 150 dní hradí zdravotní pojištění český stát. V případě, že plánujete odcestovat na Ukrajinu bez vzdání se víza dočasné ochrany, je potřeba tuto skutečnost nahlásit před odjezdem zdravotní pojišťovně. Více se dozvíte zde.

Po uplynutí 150 dní od udělení ochrany je třeba do 8 dnů (tedy 150 + 8 dní od udělení ochrany) kontaktovat vaši zdravotní pojišťovnu a nahlásit, jak budete dále hradit zdravotní pojištění. Pokud to neuděláte, máte povinnost hradit minimální zálohy na zdravotním pojištění, v roce 2024 je to 2968 Kč měsíčně. Další informace o vaší povinnosti naleznete zde

Průkaz/náhradní průkaz zdravotní pojišťovny noste vždy u sebe, abyste se s ním mohli prokázat u lékaře.

Senioři v ČR

Pokud jste byli na Ukrajině v penzi, ale ještě vám není 65 let, budete si muset zdravotní pojištění hradit sami. Také vám ho může platit zaměstnavatel, pokud budete pracovat, nebo stát v případě, že budete evidován/a na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Český stát hradí zdravotní pojištění pouze za osoby starší 65 let a také za osoby, kterým závažný zdravotní stav znemožňuje pracovat. 

Hradit zdravotní pojištění je povinné, i když k lékaři nechodíte a vůbec zdravotnictví nevyužíváte. Zdravotní pojištění vám zajistí péči například v případě úrazu, nehody nebo nečekaného onemocnění. Pokud nebudete pojištění platit, vznikne vám dluh, který je vymáhán. 

 

Co se hradí z veřejného zdravotního pojištění a co se doplácí

Všem občanům je větší části hrazena léčba, péče a diagnostika předepsaná lékařem. To platí pro celý systém zdravotnictví včetně gynekologů, stomatologů, lázní, domácí péče atp. U některých vyšetření, úkonů nebo léků je vyžadován doplatek.  Informujte se předem u svého lékaře. Seznam zdravotních služeb hrazených zdravotního pojištění najdete zde

Pokud lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou a vy si u něj služby zaplatíte, pojišťovna vám je neproplatí.

Poplatek se také platí za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve výši 90 Kč. Pokud následuje vaše hospitalizace, poplatek nehradíte.

Některé výkony a služby (např. posudky, vyšetření) u lékařů si pacient hradí, ceny jsou zveřejněny v čekárně lékaře nebo na jeho webu.Stejně tak se připlácí za některé léky, i pokud vám je předepíše lékař. 

U stomatologa je hrazena běžná péče a ošetření, např. extrakce (vytržení) zubů, každoroční preventivní prohlídky, rentgenová vyšetření, zubní výplně (amalgámové plomby).Doplácí se za výplně a protetické výrobky. Stomatolog, má povinnost vás o cenách nehrazených ze zdravotního pojištění informovat. Podrobnější informace naleznete zde

 

Pokud nemáte žádné zdravotní pojištění a péči si nemůžete zaplatit sami, musí vám kterékoliv zdravotnické zařízení, tedy nemocnice i praktičtí lékaři, poskytnout akutní ošetření. Musí jít opravdu o neodkladnou péči. Další péči si hradíte sami, ceny ale mohou být vysoké.

 

Na webu Ministerstva zdravotnictví naleznete názorný přehled, kam se obrátit v případě, kdy máte zdravotní potíže a potřebujete lékaře.

Co je dočasná pracovní neschopnost neboli nemocenská

V případě nemoci zaměstnanec zůstává doma, a pokud nemoc potvrdí lékař, má nárok na dočasnou pracovní neschopnost. Při ní zaměstnanci náleží peněžní dávka, která ho zabezpečuje v době nemoci. Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti vystaví lékař, který pacienta s nemocí ošetřuje (neplatí pro lékaře pohotovostí) a odesílá ho elektronicky zaměstnavateli. Pacient zaměstnavateli oznámí, že je nemocný. Lékař stanoví termín kontroly a podle stavu pacienta pak pracovní neschopnost ukončí a opět elektronicky odešle potvrzení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnavateli. Potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti lze vystavit i 3 kalendářní dny zpětně.

Pokud je zaměstnanec ve stavu pracovní neschopnosti, je povinen zůstat na adrese, kterou lékaři uvedl a dodržovat léčebný režim. Zaměstnavatel nebo pracovník státu to může zkontrolovat. Lékař může předepsat vycházky, např. kvůli vyzvednutí dětí ze školy nebo možnosti dojít si nakoupit potraviny. 

Pro lepší komunikaci s lékaři můžete využít  komunikační karty pro lékaře a pacienty se základním slovníkem pro vzájemné dorozumění.