Zdravotní pojištění cizinců v ČR

Obecně platí, že každý člověk na území České republiky musí být pojištěn. Má tedy povinnost mít řádně zaplacené a platné zdravotní pojištění! Níže se dozvíte, které pojištění cizinců se vás týká.

Kartičku zdravotní pojišťovny mějte vždy u sebe! Pokud máte sjednáno komerční zdravotní pojištění, měli byste vždy s sebou mít i aktuální doklad o jeho zaplacení.

Kdy je cizinec součástí veřejného zdravotního systému?

Cizinec je účasten českého systému veřejného zdravotního pojištění, pokud má trvalý pobyt v ČR nebo pokud je zaměstnancem zaměstnavatele se sídlem nebo trvalým pobytem v ČR. Za určitých podmínek jsou součástí veřejného zdravotního pojištění občané EU a jejich rodinní příslušníci a další skupiny, jako např. žadatelé o azyl. Všichni tito uvedení mají stejný přístup ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění jako občané ČR.

Od 1. 1. 2024 jsou všechny děti cizinci mladší 18 let s platným povolením k dlouhodobému pobytu účastníky veřejného zdravotního pojištění. Náklady na pojištění hradí rodiče dítěte. Více informací najdete zde. 

Komerční zdravotní pojištění cizinců

Ostatní skupiny migrantů (živnostníci a jiné OSVČ, ekonomicky neaktivní rodinní příslušníci cizinců a studenti-migranti) si musí v České republice hradit tzv. komerční zdravotní pojištění.

Obecně v ČR existují 2 typy komerčního zdravotního pojištění cizinců: 1) pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče při cestách (cestovní pojištění cizinců) a 2) komplexní zdravotní pojištění.

Žádáte-li v ČR o dlouhodobý pobyt či jeho prodloužení, musíte doložit komplexní zdravotní pojištění cizinců! Pojištění musí být uhrazeno na celou dobu předpokládaného pobytu (až na 2 roky).

Máte-li zajištěné komerční pojištění, ošetří vás pouze omezené množství lékařů a zařízení, a sice ti, kteří mají s vaší smluvní pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Proto si u své pojišťovny zjistěte seznam smluvních lékařů a zařízení. V některých případech může lékař za ošetření vyžadovat hotovost s tím, že vám pojišťovna zdravotní péči proplatí zpětně. Nechte si proto vystavit doklad o zaplacení.

Vždy si pečlivě prostudujte smluvní podmínky své pojistné smlouvy a zjistěte si výjimky z pojistného plnění!

Jedu do zahraničí – mohu zdravotní pojištění přerušit?

Komerční zdravotní pojištění cizinců je předplacené dopředu, proto ho není možné při cestě z ČR do zahraničí zrušit či přerušit.

Veřejné zdravotní pojištění můžete přerušit, pokud budete soustavně mimo ČR po dobu delší než 6 měsíců. V tom případě ale musíte doložit, že máte platné pojištění v zahraničí.