Úvod Novinky Veřejné zdravotní pojištění pro děti s dlouhodobým pobytem

Veřejné zdravotní pojištění pro děti s dlouhodobým pobytem

Od 1. 1. 2024 jsou nově účastníky veřejného zdravotního pojištění všechny děti cizinci mladší 18 let, kteří mají platné povolení k dlouhodobému pobytuTato změna se nevztahuje děti, kteří mají vydáno dlouhodobé vízum (nalepený vízový štítek v pase).

Vznik a zánik

Účast na veřejném zdravotním pojištění je povinná ze zákona, není možné si vybrat komerční zdravotní pojištění. Můžete však pro své dítě vybrat zdravotní pojišťovnu. Přehled zdravotních pojišťoven naleznete na webu Ministerstva vnitra. Veřejné pojištění vzniká automaticky dnem, kdy dítě převezme první průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu (biometrickou kartu). Zaniká dovršením 18 let věku nebo vypršením platnosti dlouhodobého pobytu. Poté je třeba uzavřít komerční zdravotní pojištění. 

Platba pojistného

Náklady spojené s veřejným zdravotním pojištěním hradí rodiče dítěte  za každý kalendářní měsíc. Pojistné je vždy splatné do 8. dne následujícího měsíce a činí 2 552 Kč měsíčně.

Dítě narozené v ČR

Dítě narozené rodiči (matce nebo otci), který má platné povolení k dlouhodobému pobytu je od narození veřejně pojištěno. Jeho rodiče však pro něj musí podat žádost o povolení k dlouhodobému pobytu do 60 dnů od jeho narození.

Rodič  je rovněž povinen do 8 kalendářních dnů od narození splnit ohlašovací povinnost u zdravotní pojišťovny. Pojišťovnu si nelze v tomto případě vybrat. Dítě musí být pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako matka v den jeho narození. Pokud nemá matka veřejného zdravotní pojištění, musí být dítě pojištěno u stejné zdravotní pojišťovny jako otec. Pojistné musí za dítě uhradit rodiče. 

Pojišťovny většinou vyžadují osobní návštěvu na pobočce při nahlášení narozeného dítěte. Poté už můžete vyřizovat další záležitosti online pomocí jejich aplikace.

 

Více informací ohledně zdravotního pojištění dětí cizinců nalezntete na webu Ministerstva vnitra.