Systém zdravotní péče v ČR

V této části webu Praha – Metropole všech se dozvíte, jak funguje v ČR běžná zdravotní péče, a to preventivní i specializovaná.

Každý, i cizinec, by měl být zaregistrovaný u praktického lékaře. Zaregistrujte se u praktického lékaře co nejdříve, abyste se měli kam obrátit, pokud budete potřebovat lékařskou pomoc. V České republice chodí muži i ženy běžně k praktickému lékaři na pravidelné preventivní prohlídky. Ty jsou u veřejného zdravotního pojištění hrazeny z pojištění.

Praktický lékař vám v případě potřeby vystaví doporučení ke specializovanému lékaři (jako je neurolog, urolog, diabetolog apod.). K některým specialistům můžete jít i bez doporučení praktického lékaře (například stomatolog, gynekolog, kožní lékař, ORL nebo oční lékař).

Rovněž je třeba docházet na pravidelné kontroly ke specializovanému lékaři – stomatologovi (2× ročně) a ženy rovněž ke gynekologovi (zpravidla 1× ročně). 

Prevence pomáhá zabránit případným akutním zdravotními problémům, a proto je na preventivní lékařskou péči v ČR kladen velký důraz.

Děti chodí na lékařské prohlídky k dětskému lékaři – pediatrovi. Je zákonnou povinností dospělých zajistit dětem u pediatra pravidelnou zdravotní péči. 

Ke všem specializovaným lékařům je potřeba se zaregistrovat. Specializovaní lékaři jako jsou stomatologové nebo gynekologové vás však nemusí přijmout z důvodu naplnění kapacity.

Potřebujete-li pomoci s vyhledáním vhodného lékaře, obraťte se na sociální poradenství poskytované integračními centry a nevládními neziskovými organizacemi. Máte-li komerční zdravotní pojištění, seznam lékařů vám poskytne vaše zdravotní pojišťovna.

 

Lékařská pohotovost

Pokud máte náhlé zdravotní potíže, které však neohrožují váš život, můžete přijít na pohotovost.

Může se jednat o záněty horních a dolních dýchacích cest, horečku, angínu, zánět močových cest apod. 

Na pracovištích pohotovosti v nemocnicích najdete i úrazové pohotovosti, které řeší zlomeniny či vážné úrazy. 

Čekat v bolestech nemusíte ani v případě zubů a pohotovost můžete vyhledat při akutním zánětu, problémech se zuby moudrosti či komplikacích po předchozím zubním zákroku.

Tyto typy pohotovosti jsou zajištěny i pro dětské pacienty.

 

Pohotovost musíte vyhledat mimo běžnou pracovní dobu lékařů, tedy ve večerních hodinách nebo o víkendech. Pohotovost zpravidla naleznete v nemocnicích.

Na pohotovosti musíte zaplatit regulační poplatek.

 

Seznam pražských pohotovostí naleznete zde.

Mějte předem vyhledanou místní pohotovost nejbližší vašemu bydlišti, kam můžete sebe nebo své dítě v případě nouze rychle dopravit.

 

Zdravotnická záchranná služba – telefonní linka 112

Při náhle vzniklých závažných zdravotních problémech, které přímo ohrožují život, je zapotřebí přivolat si pomoc.

Jedná se o těžký úraz, poruchy vědomí, dýchání, otravy, alergie nebo jiné zhoršení zdravotního stavu, které mohou vést ke vzniku dlouhodobých či trvalých následků, případně až k náhlé smrti.

Je zákonnou povinností každého, ať už jste cizinec nebo občan ČR, poskytnout a zavolat pomoc i v případě ohrožení zdraví nebo života jiných osob.

Ve vážném ohrožení zdraví či života volejte tísňovou linku 112. Jde o univerzální evropské číslo, kterým zajistíte záchrannou službu, hasiče či policii. Na tuto linku se dovoláte z kteréhokoliv telefonu i bez SIM karty nebo kredituOperátoři mluví také cizími jazyky a dovoláte se i z míst, kde není obvyklý signál.

Pozor však na zbytečné volání na tísňovou linku! Její přivolání v neopodstatněných případech může vést k pokutě za její zneužití. Přečtěte si proto ještě jednou, v jakých případech se v ČR chodí na pohotovost a v jakých se volá záchranná služba. Může se to výrazně lišit od postupů ve vaší zemi!

 

V ohrožení života je každý člověk ošetřen i bez zdravotního pojištění, zpětně je však dlužná částka vymáhána.

 

Nemocnice v Praze specializované na péči o cizince

Následující nemocnice a zdravotní zařízení jsou specializovaná na poskytování zdravotní péče pro cizince:

 

Fakultní nemocnice Motol, oddělení primární péče

V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

+420 224 431 111  cizinecke@fnmotol.cz

Dětská cizinecká recepce: +420 224 433 690

Dospělá cizinecká recepce: +420 224 433 682

 

Nemocnice Na Homolce, cizinecké oddělení

Roentgenova 2/37, 150 30 Praha 5

+420 257 271 111

hospital@homolka.cz

www.homolka.cz

Další informace

+420 257 273 289

+420 257 272 144

 

Nemocnice Na Bulovce

Budínova 67/2, 280 00 Praha 8, Libeň

+420 266 081 111

www.bulovka.cz

 

Thomayerova nemocnice 

Vídeňská, 140 00 Praha 4

+420 261 081 111

www.ftn.cz

 

Nemocnice Na Františku

Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, Staré Město

+420 222 801 111

www.nnfp.cz

 

Zdravotní péče o těhotné ženy cizinky a děti cizinců

Na webu Praha – Metropole všech vám nyní dáme několik praktických rad pro období těhotenství a narození dítěte.

Gynekologická péče i porodní péče je v České republice na velmi vysoké úrovni. Těhotné ženy docházejí v České republice pravidelně do poradny pro těhotné a na gynekologii. V České republice jsou obvyklé porody v nemocnicích, v domácím prostředí probíhají pouze výjimečně a toto téma provází mnoho kontroverzí. Situace může být tedy velmi odlišná od zvyklostí ve vaší zemi. V Praze je navíc potřebné přihlásit se s dostatečným předstihem k porodu do vámi vybrané porodnice. 

Děti dochází v ČR k dětskému lékaři a je povinností rodičů jim pediatrickou péči zajistit.

Pokud plánujete těhotenství a máte komerční zdravotní pojištění, nebo máte veřejné zdravotní pojištění, ale nemáte trvalý pobyt v ČR, pak si zjistěte předem co nejvíce informací, navštivte některý ze sociokulturních kurzů pořádaných integračním centrem nebo neziskovými organizacemi, či se obraťte na sociální poradenství. Z hlediska zdravotního pojištění matky i dítěte se jedná o velmi složité a potenciálně problematické téma.

 

Veřejné zdravotní pojištění

Pokud je žena cizinka pojištěna v rámci veřejného zdravotního pojištění a jeden z rodičů má povolení k trvalému pobytu v ČR, je zdravotní péče v průběhu těhotenství i porodu hrazena z tohoto pojištění. Není tedy potřeba žádné další připojištění, protože i narozené dítě cizinců spadá od prvního dne stejně jako jeden z rodičů do veřejného zdravotního pojištění. Je však nezbytné pro dítě ve lhůtě do 60 dnů od jeho narození požádat o trvalý pobyt za účelem společného soužití s držitelem povolení k trvalému pobytu.

 

Mají-li rodiče veřejné zdravotní pojištění, ale ani jeden z nich nemá trvalý pobyt v České republice, je třeba dítěti sjednat co nejdříve po porodu komerční zdravotní pojištění!

 

Komerční zdravotní pojištění

Přestože to není nezbytné, v případě komerčního zdravotního pojištění cizinců doporučujeme se připojistit na předporodní a porodní péči. Dítě je pojištěno z tohoto pojištění až do propuštění z porodnice. Z pojištění jsou hrazeny předporodní prohlídky, běžná vyšetření, porod samotný, péče o novorozence aj. Minimální doba pojištění je obvykle 12 měsíců. Po narození dítěte je i v tomto případě třeba v co nejkratší lhůtě sjednat samostatné pojištění pro novorozence.