Úvod Praha Kultura v Praze Galerie a muzea

Galerie a muzea

Pokud se zajímáte o výtvarné umění, v Praze budete spokojení, naleznete zde desítky galerií od národních po soukromé, které pravidelně pořádají výstavy. Záleží na tom, jaký druh výtvarného umění a z jaké doby vás zajímá.

Odkaz:

Galerie hlavního města Prahy

Galerie hlavního města Prahy je jednou z nejvýznamnějších galerií v České republice, která se ve své výstavní činnosti zaměřuje zejména na moderní a současné umění. Shromažďuje, ochraňuje a odborně zpracovává umělecké sbírky hlavního města Prahy.

V současné době GHMP vystavuje v sedmi objektech: v Domě U Kamenného zvonu, v Městské knihovně ve 2. patře, Colloredo-Mansfeldském paláci, Domě fotografie, Bílkově vile, Zámku Troja a v Domě Františka Bílka v Chýnově.

Odkazy:

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum spravuje velké množství sbírek mapujících historii hlavního města Prahy. Nejrozsáhlejší z nich je sbírka archeologická. Ve čtrnácti objektech muzea, z nichž pět je kulturní památkou a čtyři národní kulturní památkou, je kromě unikátního Langweilova modelu Prahy  a originálu Mánesovy kalendářní desky Staroměstského orloje připraveno mnoho významných historických unikátů. Muzeum pořádá doprovodné programy k výstavám, specializované workshopy, komentované prohlídky expozic a výstav pro veřejnost, výukové lekce pro školy. Ve správě má šest z nejvyhledávanějších pražských věží, včetně Petřínské rozhledny a Zrcadlového bludiště na Petříně. Mezi objekty muzea je zastoupena i moderní architektura, a to Müllerovou vilou, Rothmayerovou vilou a Studijním a dokumentačním centrem Norbertov.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy Prague.eu

Národní galerie v Praze

Národní galerie v Praze shromažďuje, eviduje, trvale uchovává, odborně zpracovává a zpřístupňuje veřejnosti díla malířská, sochařská a grafická a díla z oblasti tzv. nových médií domácího i cizího umění a vědecky o nich bádá.

Národní galerie má v Praze několik poboček: palác Kinských, klášter sv. Anežky České, Veletržní palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác a Šternberský palác.

Vstupné do stálých i dočasných expozic Národní galerie v Praze je zpoplatněno.

Odkaz:

DOX Centrum současného umění

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor, který vznikl díky soukromé iniciativě přestavbou bývalé továrny v pražské čtvrti Holešovice. Prostřednictvím výstav současného mezinárodního a českého umění otevírá DOX aktuální témata a diskuzi o nich dál rozvíjí prostřednictvím různých formátů doprovodných programů a akcí pro širokou veřejnost od konferencí a panelových diskuzí po filmové projekce, interaktivní workshopy a veřejné happeningy. Důležitou součástí jsou vzdělávací programy pro studenty základních a středních škol, které kladou důraz především na rozvíjení schopnosti kritického myšlení. DOX nabízí také programy pro děti.

Odkazy:

Národní muzeum

Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Národní muzeum tvoří pět odborných ústavů (Přírodovědecké muzeum, Historické muzeum, Knihovna Národního muzea, Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur a Muzeum české hudby.

Hlavní budova Národního muzea tvoří dominantu Václavského náměstí – tato budova je z důvodu rekonstrukce dočasně uzavřena.

Odkaz: