Úvod O nás Strategické dokumenty a analýzy Dokumenty a užitečné odkazy

Dokumenty a užitečné odkazy

Webové stránky o cizincích v ČR a jejich integraci spravované MPSV a MVČR na celorepublikové úrovni. Stránky jsou určené jak pro cizince, tak i pro odbornou veřejnost a pro cizince jsou k dispozici v jazykových variantách.

Dokumenty a informace pro školy a pedagogy. Naleznete například překlady materiálů pro rodiče, služby NPI ČR pro školy, webináře pro pedagogy a metodické materiály pro práci s dětmi a žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ).

Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE je výzkumným pracovištěm katedry sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Centrum funguje od roku 2009 pod vedením profesora Dušana Drbohlava. Jeho členové se zaměřují na výzkum procesů migrace a integrace migrantů do české majoritní společnosti. Kromě základního monitorování daných procesů se výzkumná činnost koncentruje zejména na analýzy podmíněností, mechanismů a dopadů mezinárodní migrace a integrace cizinců v Česku v širším středoevropském kontextu s důrazem na situaci post-sovětských a vietnamských imigrantů.

Sekundárním výzkumným okruhem pak je vnitřní migrace obyvatelstva, stejně jako i další formy mobility obyvatelstva. Kromě orientace na základní výzkum členové centra také pracují na studiích s aplikovaným charakterem, především směřujících do oblasti analýzy české migrační politiky.

Portál pro kritickou diskuzi o migraci neziskové organizace Multikulturní centrum Praha.

Rozcestník přinášející aktuality ze života různých kultur v Česku a zahraničí.

Strategické dokumenty HMP pro oblast integrace cizinců

Výstupy projektu hl. m. Prahy: Praha – metropole všech 2021

  • Domy dětí a mládeže (DDM)

– Infoleták o službách – anglicky, ukrajinsky, rusky, vietnamsky

 

  • Městská knihovna v Praze (MKP)

– Infoleták – všeobecně o službách MKP – anglickyukrajinskyruskyvietnamsky

– Infoleták – kreativní centra MKP – anglicky, ukrajinsky, rusky, vietnamsky

– Infoleták – pro rodiče dětských čtenářůanglickyukrajinskyruskyvietnamsky

Práce s cizinci a interkulturní otevřenost v prostředí Městské knihovny v Praze – metodická příručka

 

  • Galerie hl. m. Prahy (GHMP)

– Výtvarné dílny 2021 – anglicky, ukrajinsky, rusky, vietnamsky, španělsky

 

  • Interkulturní pracovníci

Leták MHMP pro pracovníky veřejné správy – interkulturní práce – tlumočení a asistence zdarma

Vizitka pro migranty – interkulturní práce – tlumočení a asistence zdarma

– Vizitka interkulturních pracovníků

Výstupy projektu hl. m. Prahy: Praha – metropole všech 2022

Galerie hl. m. Prahy

Infoleták o GHMP – ukrajinsky, anglicky, rusky, vietnamsky, španělsky, česky

Edukační centrum GHMP – anglicky, rusky, ukrajinsky, španělsky, česky

Letní výtvarné dílny GHMP – anglicky, rusky, ukrajinsky, vietnamsky, španělsky česky

 

Domy dětí a mládeže

Interkulturní otevřenost v prostředí domů dětí a mládeže – metodická příručka pro začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem

Poradní platforma v oblasti integrace cizinců

Informační leták o poradní platformě MHMP a městských částí k oblasti integrace cizinců

 

Metodické dokumenty a informační materiály k oblasti integrace cizinců

VZDĚLÁVÁNÍ

SOUŽITÍ

SLUŽBY

INFOKARTYdostupnost sociální podpory a podpory v zaměstnanosti pro migranty dle jejich pobytového statusu:

INTEGRAČNÍ CENTRUM PRAHA – leták pro odbornou veřejnost:

Výzkumy z oblasti integrace cizinců na území HMP

Analýzy:

Analýzy městských částí HMP:

Další dokumenty z oblasti integrace cizinců na území HMP

Výstupy projektů NNO:

Výstupy projektů s účastí HMP

Užitečné odkazy:

Všeobecné informační portály

Oblast vzdělávání

Oblast zdravotnictví

Oblast zaměstnanosti