Úvod Praha Základní informace o městě

Základní informace o městě

Praha je hlavní a zároveň největší město České republiky, leží ve středu Čech na řece Vltavě. Do dnešní podoby se vyvíjela jedenáct století. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má cca 1 240 000 obyvatel.

Od roku 1920 je celým oficiálním názvem města „Hlavní město Praha“. Slovní spojení „Praha – srdce Evropy“ odkazuje na polohu metropole ve středu Čech a zároveň Evropy.

Pověst o založení Prahy tvrdí, že vznik města předpověděla mýtická kněžna Libuše svým slavným proroctvím: „Vidím město veliké, jehož sláva se bude dotýkat hvězd. Tak daleko, kam se dojde za jeden den, je v lese místo, tam když přijdete, najdete muže, jak vyrábí ze dřeva práh. Od tohoto prahu pojmenujte toto místo Praha.“

Praha se brzy stala centrem rodícího se českého státu. Z Pražského hradu začali vládci spravovat okolní území. I dnes na Pražském hradě sídlí hlava státu – prezident České republiky.

Praha je územně rozsáhlá – historické budovy a památky naleznete především v historickém centru (především Praha 1, 2), dále od centra se pak nachází čím dál větší počet nákupních center, sídlišť a poslední dobou i satelitních městeček (jde o nově postavené domky na okraji města, které vytvářejí sídelní celek).

Praha je také sídlem vlády České republiky. Územně je spravována Magistrátem hlavního města Prahy, který zastává funkci obecního i krajského úřadu. Praha se dělí na 57 městských částí a 22 správních obvodů (Praha 1 – 22).

Je nezbytné, abyste si zapamatovali, v jakém správním obvodu bydlíte/pracujete, a jak se jmenuje (např. Praha 3 – Žižkov).