Interkulturní pracovníci

V této kapitole si vysvětlíme s čím vám může pomoci interkulturní pracovník, kdo konkrétně může jeho služeb využívat a jak ho lze objednat. V seznamu interkulturních pracovníků naleznete kontakty na jednotlivé interkulturní pracovníky. 

Seznam interkulturních pracovníků

Kdo je interkulturní pracovník?

Je to profesionál, který podporuje migranty, majoritní společnost a veřejné instituce při vzájemné komunikaci, posiluje jejich přátelské soužití a překonávání bariér mezi nimi.

S čím může interkulturní pracovník pomoci?

  • poskytne doprovod, asistenci a tlumočení na žádost migranta nebo úředníka/pracovníka instituce
  • poskytne základní sociální poradenství v českém a dalším jazyce
  • poskytne kontakty na odborné poradenství, doporučí, na koho se v dané situaci obrátit
  • pomůže migrantům zorientovat se v českém prostředí a poskytne základní informace o životě v ČR a v Praze
  • pomůže překonávat psychologické bariéry migrantů i pracovníků úřadů a institucí;
  • zasahuje při konfliktních situacích a řeší případná nedorozumění

Kdo může interkulturního pracovníka objednat?

  • migranti, kteří potřebují doprovod, tlumočení a odbornou podporu při jednání na úřadech, ve školách, ve zdravotnickém zařízení nebo v dalších institucích (banky, zaměstnavatel)
  • pracovníci veřejné správy při jednání s migranty
  • pracovníci ve školství
  • pracovníci ve zdravotnictví

Jak je možné interkulturního pracovníka objednat?

V Seznamu interkulturních pracovníků si vyberte pracovníka podle jazyka, ve kterém chcete jednat.

Kontaktujte pracovníka telefonicky nebo e-mailem a domluvte se na spolupráci.

Spolupráci domlouvejte pokud možno v dostatečném časovém předstihu, například 3 dny předem.

Jak je práce interkulturního pracovníka placena?

Služby interkulturních pracovníků jsou klientům poskytovány ZDARMA. Pracovníci jsou placeni organizacemi, které je zaměstnávají – například neziskovými organizacemi nebo obcemi.

Více informací o interkulturní práci naleznete na webu META, o.p.s. (Inkluzivní škola) nebo na webu Asociace pro interkulturní práci.

Čtěte také: Kdo je komunitní tlumočník?

5. prosince, 2022