MČ Praha 15

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15

 

adresa: Boloňská 478/1, 109 00 Praha 10 – Horní Měcholupy

telefon ústředna: 281 003 111

telefon informační kancelář: 281 003 190, 281 003 197

telefon podatelna: 281 003 192, 281 003 193

e-mail: podatelna@praha15.cz, podatelna@p15.mepnet.cz

internetová adresa: www.praha15.cz

 

Tato městská část vykonává úkoly městské správy i pro městské části Praha – Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy.

Městská část Praha 15 s počtem obyvatel více než 30 000 a rozlohou 10,2 km² leží v jihovýchodní části metropole a vznikla v roce 1994 spojením katastrálních území Horní Měcholupy a Hostivař. Nachází se zde Hostivařská přehrada s přilehlým lesoparkem a sportovní areál s krytým bazénem a víceúčelovou halou. V blízkém okolí přehrady se nacházejí meandry Botiče, které byly vyhlášeny za chráněné přírodní území a oblast Staré Hostivaře za památkovou zónu. Nad Hostivařskou přehradou se nachází archeologická památka I. kategorie Hradiště Hostivař. Nejvýznamnější nemovitá kulturní památka Hostivaře Kostel Stětí sv. Jana Křtitele v Domkářské ulici, patří mezi nejstarší pražské svatyně.

V současné době je městská část Praha 15 vyhledávanou rezidenční čtvrtí a volnočasovou oblastí. S rozvojem městské části a novou řadovou výstavbou vzniklo na území správního obvodu několik sportovišť a míst sloužících k rekreačním účelům. Mezi významné můžeme zařadit např. golfové hřiště, cyklostezky, lanový park a nová úprava hostivařské přehrady.
Obyvatelé MČ Praha 15 se mohou scházet a trávit svůj volný čas v zájmových spolcích a organizacích, např. Obec baráčníků, Rybářský svaz, Sbor dobrovolných hasičů, senioři pak v Klubu seniorů, nebo ve Svazu seniorů – Aktivní senioři Praha 15 a mnoho dalších.

Městská část Praha 15 podporuje základní školy při vzdělávání dětí cizinců pomocí výuky českého jazyka, úzce spolupracuje s Intervenčním centrem Praha při řešení individuálních potřeb cizinců, v rámci dotačního programu přispívá každoročně finančními prostředky na kulturní akce pořádané ve správním obvodě pro národnostní menšiny.

 

Ostatní úřady:

Pobočka úřadu práce

Kontaktní pracoviště Praha 10 (pro Prahu 10, 15 a 22)

Kontakty na pracoviště, Volná místa, Kontakty na zaměstnance

 

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

Územní působnost úřadu není dána. Můžete tedy zvolit kterékoliv územní pracoviště bez ohledu na místo pobytu či sídlo.

Kontakty na jednotlivá územní pracoviště

 

Finanční úřad

Územní pracoviště pro Prahu 10

Adresa: Praha 10 (část Vršovice), Petrohradská 6, 101 00

Kontaktní informace