Komunitní tlumočníci

Kdo je komunitní tlumočník?

Je to vyškolený tlumočník, který při tlumočení migrantům pomáhá překonat nejen jazykovou odlišnosti, ale umí zacházet také s kulturními rozdíly.

V současnosti poskytují v Praze komunitní tlumočení pouze interkulturní pracovníci.

Kontakty na komunitní tlumočníky a překladatele v regionech České republiky pro oblast školství mohou poskytnout regionální koordinátoři Národního pedagogického institutu (NPI).

Více o komunitním tlumočení naleznete na webových stránkách Inkluzivní škola.

Pro tlumočení po telefonu se lze také obrátit na specializovanou infolinku Charity ČR.

Linka funguje v ukrajinštině, vietnamštině a mongolštině. Mohou se na ni obrátit jak migranti žijící v ČR, tak pracovníci veřejné správy při jednání s migranty. Kontakty na infolinky a jejich pracovní doba je uvedena na webu Charity ČR, která službu poskytuje.

Čtěte také: Kdo je interkulturní pracovník?

5. prosince, 2022