MČ Praha 12

 

Městská část Praha 12

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 12

adresa: Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 – Modřany

telefon ústředna, informační kancelář: 244 028 111

internetová adresa: www.praha12.cz

e-mail: podatelna@praha12.cz

 

Městskou část Praha 12 tvoří pět katastrálních území: Modřany, Komořany, Cholupice, Točná a Kamýk. Jsou zde sídliště i vilové čtvrti, podél vltavského břehu sídlí velké průmyslové podniky, ale na území jsou i přírodní památky a chráněná unikátní společenstva rostlin a živočichů, kterými provádějí naučné stezky. Lesy, louky i řeka nabízí příležitost k rekreaci, sportu.

Úřad městské části Praha 12 je dlouhodobě aktivní v podpoře integrace migrantů do společnosti. Už od roku 2009 se cílená podpora zaměřuje na oblast vzdělávání dětí a žáků v mateřských a základních školách, na spolupráci s rodiči, na informovanost veřejnosti a další body v souladu s aktuálními potřebami společnosti. Městská část Praha 12 ve spolupráci s dalšími organizacemi podporuje výuku českého jazyka pro děti i dospělé s odlišným mateřským jazykem. Jsou rozšiřovány nové, atraktivní formy výuky českého jazyka např. s využitím deskových her. Pozornost je věnována vzdělávání učitelů se zaměřením na češtinu pro cizince. Školy v Praze 12 připravují společné aktivity pro rodiče a jejich děti, jejichž cílem je mimo jiné propojit cizince s místní komunitou. V Praze 12 funguje v současné době pro cizince sociální a právní poradenství. Díky dlouhodobé podpoře integrace cizinců na území vznikají i nezávislé integrační projekty, jako je např. česko-čínská mateřská školka.

Do projektu hl. m. Prahy Systémová podpora výuky češtiny jako cizího jazyka se zapojila základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12.

Probíhá doučování dětí v MČ Praha 12 studenty z Erasmu v rámci pilotního projektu. Dochází tak k vylepšení jazykových schopnosti žáků a zároveň interkulturnímu začlenění cizinců takzvaně z druhé strany, což odpovídá komplexnímu rámci integrace MČ Praha 12.

Novinky

  • Informační brožury pro ZŠ  a MŠ  v Praze 12 pro aktuální období 2023/2024 naleznete zde.
  • Odkaz na noviny městské části Praha 12 neleznete zde.

 

Odkazy:

Stránky městské části Praha 12 naleznete v několika jazykových mutacích:

 

Městská část Praha-Libuš

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-LIBUŠ

 

adresa: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 – Libuš

telefon – odbor kanceláře starosty a podatelna: + 420 244 471 884

e-mail: mc.libus@praha-libus.cz

internetová adresa: www.praha-libus.cz

 

Městskou část Praha-Libuš tvoří dvě katastrální území: Písnice a Libuš. Úřad městské části vyřizuje pro obyvatele pouze základní služby, jako je přihlašování trvalého pobytu, vydávání rybářského lístku, povolování kácení dřevin rostoucích mimo les, veškeré služby Czech point, správu místních poplatků z ubytovacích kapacit, z rekreačních pobytů, ze psů, ze záborů veřejného prostranství a přestupkovou agendu.

 

Městská část Praha-Libuš je v rámci organizace služeb pro obyvatele hlavního města Prahy součástí správního obvodu Městská část Praha 12, kde obyvatelé naleznou zbylé služby, jako je evidence obyvatel, vydávání občanských průkazů a pasů, odbor živnostenský, odbor sociálních věcí, odbor dopravyodbor životního prostředí.

 

Na městské části se prolíná život města s životem vesnickým. Blízkost Modřanské rokle poskytuje příležitost pro rekreaci. V posledních letech se v městské části usídlují nové podnikatelské subjekty a vyvažují svou pestrostí přítomnost velkého obchodního celku Sapa.

 

Městská část Praha-Libuš je dlouhodobě aktivní v podpoře integrace migrantů do české společnosti. Podpora se zaměřuje především na oblast vzdělávání dětí a žáků v mateřských a základních školách, na vzdělávání dospívajících a dospělých cizinců a komunitní spolupráci při přípravě kulturních společenských akcí. Opakovaně tak na základě jednoletých dotací Ministerstva vnitra ČR zajišťuje pro obyvatele financování systému podpůrných a pomocných opatření ve školách a školkách včetně přípravných kurzů a aktivit pro děti nehovořící česky před nástupem do mateřské školky a základní školy, dále paralelně čtyři současně běžící večerní intenzivní kurzy českého jazyka pro dospívající a dospělé cizince hovořící vietnamsky, připravuje čtyři velké společné kulturní komunitní akce a množství drobnějších aktivit jako tematické večery, semináře a workshopy pro širokou veřejnost.

 

Letošní rok by měla proběhnout dlouho plánovaná zásadní rekonstrukce webových stránek městské části.

 

Odkazy:

 

 

Ostatní úřady:

Pobočka úřadu práce

Kontaktní pracoviště Praha 4 (pro Prahu 4, 11 a 12)

Kontakty na pracoviště, Volná místa, Kontakty na zaměstnance

 

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

Územní působnost úřadu není dána. Můžete tedy zvolit kterékoliv územní pracoviště bez ohledu na místo pobytu či sídlo. 

Kontakty na jednotlivá územní pracoviště

 

Finanční úřad

Územní pracoviště pro Prahu 4

Adresa: Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4

Kontaktní informace