Úvod Užitečné kontakty Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Na cizineckou policii se musíte dostavit do tří dnů od prvního příjezdu do České republiky a ohlásit zde svůj pobyt (pokud to za vás neučiní ubytovatel). Dále je zde možné vyřídit pozvání pro svého příbuzného/kamaráda. Cizinecká policie provádí pobytové kontroly a nastupuje také v případě nedodržení podmínek pobytu v ČR.

Ohlašovací povinnost splníte na oddělení pobytových agend odboru cizinecké policie krajského ředitelství PČR, místně příslušného podle místa svého hlášeného pobytu. Ohlašovací povinnost se nevztahuje na cizince mladší 15 let a na ty, kteří jsou ubytováni v hotelu nebo na koleji. Cizinci, kterým bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu ohlašovací povinnost splní při sejmutí biometrických údajů na OAMP Ministerstva vnitra ČR.

Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště cizinecké policie naleznete zde.

Pro více informací navštivte webové stránky cizinecké policie.

Důsledně rozlišujte mezi Službou cizinecké policie a Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR! Pokud uvedete nesprávnou adresu například při zasílání žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, vaše žádost nebude přijata!