MČ Praha 3

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3

 

adresa: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

telefon ústředna: 222 116 111

e-mail: podatelna@praha3.cz

internetová adresa: www.praha3.cz

 

Městská část Praha 3, kterou na pravém břehu Vltavy tvoří čtvrť Žižkov a Vinohrady, v sobě spojuje zemědělskou minulost, paměť na husitské boje i moderní architekturu. Zeleň poskytuje prostor pro aktivní trávení volného času.

Městská část Praha 3 aktivně podporuje integraci migrantů. V roce 2018 pořádala kurzy českého jazyka pro cizince (nízkoprahové kurzy a uzavřené kurzy), kulturně společenskou akci pro rodiny s dětmi z řad cizinců a majority s názvem „Poznejme se sousedé“, projekt „So far, so near 2018“ – podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Lupáčova, podprojekt na usnadnění integrace žáků cizinců na ZŠ Jeseniova, doučování češtiny na ZŠ Jeseniova, ZŠ a MŠ Jaroslava Seiferta a ZŠ a MŠ nám. Jiřího z Lobkovic v Praze 3 a přednášky na posílení informovanosti veřejnosti.

 

Odkazy:

V následujících odkazech najdete důležité informace Úřadu městské části Praha 3 v různých jazycích:

 

Ostatní úřady:

Pobočka úřadu práce

Kontaktní pracoviště Praha 3

Kontakty na pracoviště, Volná místa, Kontakty na zaměstnance

 

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

Územní působnost úřadu není dána. Můžete tedy zvolit kterékoliv územní pracoviště bez ohledu na místo pobytu či sídlo.

Kontakty na jednotlivá územní pracoviště

 

Finanční úřad

Územní pracoviště pro Prahu 3

Adresa: Drahobejlova 945/48, 190 21 Praha 9

Kontaktní informace