Úvod Potřebuji řešit Volební právo

Volební právo

Zde se dozvíte informace o tom, za jakých podmínek můžete volit své zástupce do Parlamentu ČR, prezidenta nebo do zastupitelstva obce. Uvedeme specifika voleb v Praze a voleb do Evropského parlamentu.

Volby v celé ČR

V České republice se volí jednou za 4 roky do Poslanecké sněmovny a jednou za 6 let do Senátu Parlamentu ČR, přímou volbou se volí jednou za 5 let prezident republiky a dále se na lokální úrovni volí do zastupitelstva obce. Podmínkou pro všechny uvedené volby je státní občanství České republiky a dosažení věku 18 let.

Volby v Praze

V Praze se volí Zastupitelstvo hl. m. Prahy a zastupitelstvo konkrétní městské části v Praze. Volby na lokální úrovni se zpravidla konají jednou za 4 roky. Volit v těchto volbách může také státní občan jiného členského státu EU.

Volby do Evropského parlamentu

Státní občané jiného členského státu EU se také mohou v ČR zúčastnit voleb do Evropského parlamentu (zastupitelského orgánu Evropské unie), kam se volí poslanci na dobu 5 let. V případě voleb do Evropského parlamentu je potřeba v den voleb být alespoň 45 dnů přihlášen k trvalému či přechodnému pobytu v České republice.

Abyste se mohli konkrétních voleb účastnit, musíte být přihlášeni k trvalému pobytu na území (obce, kraje, státu), kterého se volby týkají, a musíte být zapsáni na seznamu voličů. Občané ČR jsou zapsáni na stálém seznamu voličů v obci dle místa svého trvalého pobytu.

Chcete-li volit jinde, než ve svém volebním okrsku podle místa trvalého bydliště, či chcete-li volit v zahraničí, je možné si předem v místě bydliště zařídit voličský průkaz.