Návštěva cizince v ČR

Krátkodobé vízum

Chcete pozvat rodinného příslušníka či kamaráda na návštěvu? Pak si musí vyřídit (v případě vízové povinnosti jeho domovské země) krátkodobé vízum do České republiky. Vy pro něj potřebujete vyřídit tzv. pozvání cizince na odboru cizinecké policie v ČR, které poté váš návštěvník doloží ke své žádosti o vízum na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí.

Dlouhodobé vízum za účelem rodinným v ČR

Váš rodinný příslušník může dle zákona o pobytu cizinců do České republiky přijet i na dlouhodobé vízum „za účelem rodinným“, které mu může být vydáno Ministerstvem vnitra ČR maximálně na dobu jednoho roku. Žádost se podává na zastupitelském úřadě České republiky v zahraničí. Lhůta k vyřízení je 90 až 120 dnů. Po příjezdu si může cizinec – váš rodinný příslušník – požádat o dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny.

Dlouhodobý pobyt za účelem sloučení rodiny v ČR

Také lze žádat rovnou o povolení k dlouhodobému pobytu „za účelem sloučení rodiny“ v České republice. Vaši rodinní příslušníci však mohou tuto žádost podat na zastupitelském úřadě ČR až po 15 měsících vašeho pobytu v České republice a lhůta k vyřízení je až 270 dnů.