Povinnosti podnikatelů

Přinášíme vám přehled základních povinností podnikatelů. Nezapomínejte však, že existuje ještě celá řada dalších povinností, které podnikatelům ukládají speciální zákony, jako například živnostenský zákon. Pro informace o povinnostech podnikatele po založení nové obchodní společnosti navštivte webové stránky www.BusinessINFO.cz.

Povinnost odvádět zálohy na zdravotní a sociální pojištění

Jako podnikatel máte povinnost hradit si sám zdravotní pojištění. Žádáte-li v České republice o dlouhodobé vízum, o povolení k dlouhodobému pobytu nebo o prodloužení pobytového oprávnění již v rámci vašeho pobytu na území ČR, jste povinni jako cizinci uzavřít komerční zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče.

Rovněž sociální pojištění si musíte v České republice hradit sami. Hradí se zpravidla od počátku podnikatelské činnosti formou měsíčních záloh. Zálohy se platí Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) ve lhůtě do konce měsíce, za který zálohu hradíte.

Pokud máte povolení k pobytu za účelem podnikání, nesmíte se odhlašovat z OSSZ, a to i v případě, že nějakou dobu nepodnikáte, nemáte příjem nebo nejste v ČR.

Povinné odvody můžete také nově vyřešit tzv. paušální daní (viz dále).

Daňová evidence a povinnost platit daně

Během roku si uchovávejte všechny doklady pro účely daňové evidence, následně uplatníte výdaje podle skutečnosti. Rovněž lze uplatnit tzv. daňový paušál v rámci evidence příjmů, přičemž vám postačí evidovat pouze příjmové doklady a vydané faktury.

Pobýváte-li na území České republiky na základě povolení k pobytu za účelem podnikání a uplatníte-li tzv. daňový paušál, může se stát, že nesplníte požadavek na dostatečnou výši příjmů pro účely prodloužení pobytu. Předem tedy své kroky konzultujte!

Daňové přiznání

Po skončení roku máte povinnost podat daňové přiznání. Daňové přiznání musíte zpravidla odevzdat finančnímu úřadu dle místa vašeho podnikání nejpozději do konce března následujícího roku za rok předcházející. V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je tato lhůta prodloužena až do konce června.

Podrobné informace o tom, jak podat daňové přiznání, o sazbách daní v ČR a další užitečné informace naleznete na webových stránkách businessinfo.cz.

Paušální daň

Od roku 2021 byla zavedena tzv. paušální daň, která živnostníkům přinesla zjednodušení povinností a snížení administrativní náročnosti. Pro mnohé z nich je paušální daň i finanční úsporou. Paušální daň řeší tři odvody na 1) zdravotním pojištění, 2) sociálním pojištění a 3) dani z příjmu na jediném formuláři jedním měsíčním odvodem. OSVČ, které se rozhodnou platit paušální daň, nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ. Pokud se k paušální dani rozhodnete, musíte se k ní přihlásit prostřednictvím následujícího formuláře.

Na stránkách Ministerstva financí si můžete vypočítat, zda se právě vám vyplatí přejít na placení „paušální daně“. Stránka je v českém jazyce, ale je poměrně srozumitelná. Kalkulačka zohledňuje i platbu za zpracování daňového přiznání, kterou byste museli každoročně zaplatit.

Pobýváte-li na území České republiky na základě povolení k pobytu za účelem podnikání, konzultujte předem, zda můžete paušální daň využít kvůli prokazování příjmů Ministerstvu vnitra ČR!

Podrobné informace o paušální dani, včetně toho, do kdy se musíte k dani přihlásit, naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR.

Aktualizováno z hlediska sociálně-právního obsahu ke dni 8. listopadu 2021.