Úvod Potřebuji řešit Podnikání cizinců v České republice

Podnikání cizinců v České republice

V této kapitole stránek Praha – Metropole všech se dozvíte, co je to podnikání a jak funguje podnikání nejen fyzických osob, ale i obchodních společností. Představíme si jednotlivé druhy podnikání v České republice, detailně se budeme věnovat zejména živnosti. Zaměříme se na to, za jakých podmínek mohou cizinci v ČR podnikat. Předáme vám kontakty, kam se obrátit pro pomoc se zahájením podnikání a kde vyřídit všechny potřebné náležitosti. Najdete zde také odkazy obsahující ověřené informace ohledně podnikání. Zdůrazníme též povinnosti podnikatelů platit zdravotní a sociální pojištění a daně.

Co je podnikání?

Podnikání v České republice definuje zákon jako soustavnou činnost prováděnou samostatně podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání v České republice může mít zpravidla formu 1) podnikání fyzické osoby – nejčastěji na základě tzv. živnostenského oprávnění nebo také 2) podnikání právnické osoby – účasti v obchodní společnosti. Detailněji se jednotlivým formám věnujeme v samostatných kapitolách.

Pojďme si blíže vysvětlit, o jakou činnost se konkrétně musí jednat, aby šlo o podnikání:

Soustavná činnost

Činnost je považována za soustavnou, pokud se opakuje. Jestliže například budete mít pouze náhodný či příležitostný příjem (pouze jednou), jako je pomoc známému při stavbě domu, sekání trávy, úklid domu či jednorázové placené poradenství, nejedná se o podnikání. Jakmile však plánujete, že v dané činnosti budete pokračovat, pak už se bude jednat o podnikání, i když to bude jen několikrát do roka.

Za soustavnou činnost je považováno i to, když je podnikatel zaměstnán a podniká jen ve svém volném čase nebo jen v určité roční době.

Samostatná činnost

Pokud si sami rozhodujete o pracovní době, místu výkonu činnosti a sami si organizujete práci, hradíte si náklady na své podnikání (např. prostory, nástroje a pomůcky), jedná se o samostatnou činnost.

Činnost prováděná vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost

Vystupujete svým jménem nebo jménem své obchodní společnosti. Rovněž nesete plnou zodpovědnost za výsledek své činnosti, zejména pokud porušíte své závazky nebo právní předpisy. Fyzická osoba odpovídá za veškeré závazky vyplývající z jeho podnikání celým svým majetkem.

Pozor na nekalé praktiky zaměstnavatelů! Zejména na švarcsystém!

Pokud vás bude zaměstnavatel nutit, abyste si vyřídili živnostenské oprávnění a abyste formálně vystupovali jako samostatní podnikatelé, přestože pro něj budete fakticky vykonávat běžné činnosti jako zaměstnanci, jde o nelegální obcházení zákona (tzv. švarcsystém – zakázaný způsob spolupráce mezi živnostníkem a zaměstnavatelem)!

Typickým příkladem může být výuka v jazykové škole, kdy v ní máte své vyhrazené pracovní místo, počítač, osobní vizitky na jméno jazykové školy. Taková činnost nebude posuzována jako „provozovaná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost tak, jak ji definuje zákon. Kromě možného výrazného finančního postihu (pokuty) také ztrácíte veškeré výhody vyplývající z pracovněprávního vztahu (zaměstnavatel vás může propustit bezdůvodně, nemáte nárok na placenou dovolenou a další) a nejste ani chráněni zákoníkem práce. Zároveň váš důchod bude s největší pravděpodobností nižší.

Dosažení zisku

Za činnost, kterou vykonáváte, dostáváte zaplaceno. Nedostáváte však mzdu jako v případě výkonu zaměstnání, ale vystavujete tzv. fakturu. Vaším cílem je generování zisků, není však důležité, jestli skutečně zisku dosáhnete. Pokud budete nabízet např. přebytky ze své zahrádky zdarma, nejedná se o podnikání.

Čtěte dále: Za jakých podmínek mohou podnikat cizinci v ČR?

Aktualizováno z hlediska sociálně-právního obsahu ke dni 8. listopadu 2021.