Podnikání

V této kapitole se dozvíte, co je to podnikání, jak podnikat v ČR, jaké existují druhy podnikání, konkrétně živností, kde vyřídit všechny potřebné náležitosti, kam se obrátit pro pomoc se založením podnikání a pro užitečné informace a o povinnosti podnikatelů platit zdravotní a sociální pojištění a daně.

Chtěli byste podnikat v České republice? V tom případě pro vás máme dobrou zprávu. V České republice můžete v zásadě podnikat za stejných podmínek jako čeští občané. Můžete si prostřednictvím zastupitelského úřadu ve své zemi požádat o tzv. dlouhodobé vízum za účelem podnikání, nebo o dlouhodobý pobyt za účelem podnikání.

V případě, že již pobýváte v ČR a chcete změnit účel dlouhodobého pobytu na podnikání, můžete tak učinit až po pěti letech pobytu v ČR.

Co je to podnikání?

Podnikání je definováno jako soustavná činnost, provozovaná samostatně podnikatelem vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku. Může být provozováno jako činnost hlavní i vedlejší.

Osoba, která podniká, se nazývá osobou samostatně výdělečně činnou – tzv. OSVČ.

Podnikání v České republice může mít zpravidla formu 1) živnostenského podnikání, nebo také 2) účasti v obchodní společnosti.

Povolení k zaměstnání můžete potřebovat, i když jste společníkem, statutárním orgánem nebo členem právnické osoby, a sice v případě, kdy je vaší náplní práce plnění úkolů vyplývajících z předmětu činnosti právnické osoby.

Podnikání bez živnostenského oprávnění

Chcete-li provozovat nezávislé povolání, jako je herec či hudebník, nepotřebujete živnostenské oprávnění.

Stejně tak jsou jiná pravidla pro podnikání v oblasti zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, kde postačí registrovat se na obecním úřadě.

Dále v případě profesí regulovaných podle zvláštních předpisů (u kterých je zpravidla vyžadována státní zkouška) se rovněž nežádá o živnostenské oprávnění. Jde např. o následující profese: advokát, makléř, daňový poradce, znalec,  psychoterapeut a další. Musíte však splnit jiné požadavky, abyste mohli danou profesi samostatně vykonávat.