Úvod Povinnosti podnikatelů

Povinnosti podnikatelů

Zdravotní a sociální pojištění

Jako podnikatel máte povinnost hradit si sám zdravotní pojištění. Žádáte-li v České republice o dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu nebo prodloužení pobytového oprávnění již v rámci vašeho pobytu na území ČR, jste povinni jako cizinci uzavřít komerční zdravotní pojištění v rozsahu komplexní zdravotní péče.

Rovněž sociální pojištění si musíte v České republice hradit sami. Hradí se zpravidla od počátku podnikatelské činnosti formou měsíčních záloh. Zálohy se platí Okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) ve lhůtě do konce měsíce, za který zálohu hradíte.

 

Pokud máte povolení k pobytu za účelem podnikání, nesmíte se odhlašovat z OSSZ, a to i v případě, že nějakou dobu nepodnikáte, nemáte příjem, nebo nejste v ČR.

Daňová povinnost

Během roku si uchovávejte všechny doklady pro účely daňové evidence, následně uplatníte výdaje podle skutečnosti. Rovněž lze uplatnit tzv. daňový paušál v rámci evidence příjmů, přičemž vám postačí evidovat pouze příjmové doklady a vydané faktury.

Pobýváte-li na území České republiky na základě povolení k pobytu za účelem podnikání a uplatníte-li tzv. daňový paušál, může se stát, že nesplníte dostatečnou výši příjmů pro účely prodloužení pobytu. Předem tedy své kroky konzultujte!

Daňové přiznání

Po skončení roku máte povinnost podat daňové přiznání. Daňové přiznání musíte zpravidla odevzdat finančnímu úřadu dle místa vašeho podnikání nejpozději do konce března následujícího roku za rok předcházející. V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, je tato lhůta prodloužena až do konce června.

Odkazy:

 

Paušální daň

Od roku 2021 byla zavedena tzv. “paušální daň”, která živnostníkům přinesla zjednodušení povinností a snížení administrativní náročnosti. Pro mnohé z nich je paušální daň i finanční úsporou. Paušální daň řeší tři odvody:1) na zdravotním, 2) sociálním pojištění a 3) dani z příjmu na jediném formuláři a jedním měsíčním odvodem. OSVČ, které se rozhodnou platit paušální daň, nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a přehled o příjmech a výdajích pro OSSZ.

box-ok Na stránkách Ministerstva financí si i můžete vypočítat, zda se právě vám vyplatí přejít na placení “paušální daně”. Stránka je v českém jazyce, ale je poměrně srozumitelná. Kalkulačka zohledňuje i platbu za zpracování daňového přiznání, kterou byste museli každoročně zaplatit.