Úvod O nás Hlavní město Praha a integrace O webové stránce Praha – Metropole všech

O webové stránce Praha – Metropole všech

Představujeme vám webovou stránku Praha – Metropole všech, která je určena především pro migranty a migrantky žijící v Praze. Zároveň zde naleznou informace i všichni obyvatelé hlavního města Prahy, které se stává čím dál tím více kulturně rozmanitější, stejně jako řada dalších velkých evropských měst. Důležité informace zde dohledají také odborníci pracující v oblasti integrace cizinců, mimo jiné zde najdou projekty financované hlavním městem Praha a příklady dobré praxe.

Webová stránka je k dispozici ve více jazykových mutacích – v jazycích, jimiž nově příchozí obyvatelé Prahy mluví nejčastěji. Je vytvořena jako rozcestník nejdůležitějších informací a kontaktů na organizace, úřady a jejich odbory, aby umožnila co nejlepší informovanost migrantů při řešení jejich každodenních situací a orientaci ve městě, které se stalo jejich novým domovem. Zároveň webová stránka poskytuje informace o možnostech vzdělávání cizinců včetně nabídky kurzů češtiny, kulturních akcích a možnostech podílet se na veřejném životě tak, aby se co nejdříve a co nejlépe zapojilido života v hlavním městě a v České republice.

Web nechalo ve spolupráci s dalšími odborníky vytvořit  oddělení národnostních menšin a cizinců Magistrátu hlavního města Prahy. Vytvoření specializované webové stránky Praha – Metropole všech bylo jedním z cílů priority informovanosti Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců na roky 2014-2017.

Uvítáme také jakékoliv nápady na změny nebo komentáře k současnému obsahu těchto stránek. V případě podnětů nás kontaktujte na e-mailu integrace@praha.eu.

Na závěr vám už jen přejeme snadnou orientaci na webových stránkách a získání mnoha inspirativních a pro život v Praze důležitých informací.

Tým oddělení národnostních menšin a cizinců

Hlavního města Praha