Úvod O nás Hlavní město Praha a integrace Oddělení národnostních menšin a cizinců

Oddělení národnostních menšin a cizinců

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy se oblastí integrace zabývá oddělení národnostních menšin a cizinců, které je součástí odboru kultury a cestovního ruchu.

Kontakty:

Oddělení koordinuje realizaci aktivit a opatření vztahujících se k oblasti integrace cizinců, které jsou stanoveny Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Spolupracuje s jednotlivými odbory MHMP, zajišťuje komunikaci a spolupráci s institucemi, jednotlivými městskými částmi, neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi pracujícími v dané oblasti.

Klíčovým partnerem je Integrační centrum Praha, o. p. s., které  hl. m. Praha založilo za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace migrantů. Integrační centrum Praha pracuje pod sloganem „Metropole všech“, který odkazuje na jeden ze stěžejních cílů – vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se migranti zde žijící cítili jako plnohodnotní občané naší metropole a spolupodíleli se na jejím veřejném životě.