Úvod Potřebuji řešit Zdravotnictví a zdravotní pojištění cizinců ČR

Zdravotnictví a zdravotní pojištění cizinců ČR

Řádky níže na webu Praha – Metropole všech přinášejí migrantům žijícím v ČR základní informace o poskytování zdravotní péče v České republice, o možnostech zdravotního pojištění pro cizince, o lékařské péči a pohotovosti a dále kontakty na pracoviště zaměřené na migranty a jiné užitečné informace.

 

Zdravotní informace pro držitele dočasné ochrany

 

Zdravotní péče a zdravotní systém jsou v ČR na velmi vysoké úrovni. Každý člověk pobývající v ČR (občan ČR i cizinec) má povinnost platit zdravotní pojištění. Systém je založen na bázi solidarity. Všichni pojištěnci do něj pravidelně přispívají a kdokoliv z něj může v případě potřeby i čerpat. Zdravotní péče ve standardním rozsahu je poskytnuta každému pojištěnci, nad rámec standardního rozsahu existují doplatky za lékařskou péči i léky. 

U cizinců žijících v ČR se rozsah poskytované zdravotní péče liší podle toho, jaký typ zdravotního pojištění mají. Konkrétně mohou mít cizinci komerční zdravotní pojištění nebo stejně jako občané ČR veřejné zdravotní pojištění. Obecně lze říci, že veřejné zdravotní pojištění pokrývá větší rozsah péče a je pro cizince výhodnější. Dosáhne na něj každý cizinec při získání trvalého pobytu v České republice. Podrobnosti viz dále.

Všichni ekonomicky aktivní lidé do zdravotního systému odvádějí určitá procenta svého příjmu (za zaměstnance odvádí část zaměstnavatel, podnikatelé, tedy tzv. OSVČ, si hradí pojištění samy). Za některé skupiny občanů odvádí pojištění stát (např. za nezaopatřené děti).

Rozsah zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění naleznete na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví, které je v České republice odpovědné za oblast zdravotní péče a další související otázky, včetně zdravotního pojištění.