Městské části

V této části se dozvíte, jakým způsobem je členěna Praha. Naleznete zde informace o vnitřním fungování městských částí, jaké jsou jejich jednotlivé orgány, kdo stojí v čele, co spadá do jejich působnosti a na koho se v případě potřeby obrátit. U každé městské části je uveden její popis, do něhož jsou zahrnuty i integrační aktivity, jež daná část pořádá, a užitečné kontakty včetně webových stránek, které často obsahují informace i v dalších jazycích (v angličtině, ruštině či vietnamštině aj.).

Hlavní město Praha se skládá z 57 samosprávních městských částí. Ty se dále dělí na 22 samosprávných obvodů. Každá městská část má svůj úřad, který vykonává samosprávné činnosti, dále také vykonává činnost v tzv. přenesené působnosti.

Názvy, území a rozsah činností úřadů městských částí stanoví Statut hlavního města Prahy, který vydává hl. m. Praha obecně závaznou vyhláškou. Aktuální znění Statutu najdete na těchto stránkách.