Úřady

V této části se dozvíte o fungování úřadů v Praze, které se nazývají lokální samosprávou. Tyto úřady vykonávají lokální funkce, na rozdíl od státních úřadů, které se nazývají státní správou. Dozvíte se zde především o Magistrátu hlavního města Prahy a jednotlivých městských částech na  území hlavního města. Vedení hl. m. Prahy a vedení městských částí tvoří členové zastupitelstva a rady, kteří jsou volenými zástupci občanů.

Zde vám zejména představíme, kdo je v čele Magistrátu hl. m. Prahy, za co je zodpovědný, jaké jsou další jeho orgány a jak fungují.

V této kapitole se v rámci obecných informací můžete dočíst, na který úřad městské části se obrátit v různých životních situacích, představíme vám jednotlivé odbory městských úřadů (zejména odbor občanské-správních agend, školství,dopravy, živnostenský nebo sociální odbor a další) a další úřady, které sídlí na území městských částí. Také vám popíšeme jak fungují jednotlivé orgány městských částí. Také vám představíme postupně celkem 22 městských částí a poskytneme vám potřebné kontakty.