Home Liên hệ Ủy ban

Ủy ban

Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu về phương thức hoạt động của các ủy ban tại Praha, được gọi là cơ quan chủ quản địa phương. Những ủy ban này thực hiện các chức năng địa phương, khác so với các công sở nhà nước được gọi là quản lý hành chính quốc gia. Tại đây bạn sẽ được biết về Tòa thị chính thủ đô Praha và các quận của thủ đô. Ban quản lý thủ đô Praha và các quận bao gồm các thành viên của ủy ban và hội đồng. Họ đã được bầu làm những người đại diện của dân.


Tòa thị chính thủ đô Praha

Tòa thị chính thủ đô Praha là cơ quan được quản lý hành chính công bổ nhiệm. Tòa thị chính tập chung vào việc cung cấp dịch vụ cho người dân thủ đô Praha. Đó là ủy ban xã và ủy ban tỉnh thủ đô Praha.

Thị trưởng thủ đô Praha đại diện cho thủ đô Praha bên ngoài. Khi thực hiện chức vụ của mình, ông chịu trách nhiệm đối với Ủy ban thủ đô Praha. Vị trí, quyền hành, nghĩa vụ, trách nhiệm và lương bổng của thị trưởng do luật về thủ đô Praha quy định.

Ủy ban thủ đô Praha là cơ quan được bầu và bao gồm 65 người ủy viên được bầu trong kỳ bầu cử.

Hội đồng thủ đô Praha có 11 thành viên và được ủy ban bầu. Hội đồng chịu trách nhiệm về những hành động của mình đối với ủy ban. Hội đồng có thẩm quyền quản lý tài chính của thủ đô Praha theo ngân sách đã được phê duyệt và kiểm soát ngân sách. Hội đồng đưa cho Tòa thị chính thủ đô Praha những nhiệm vụ trong quyền hạn tự trị của thủ đô Praha và kiểm tra việc thực hiện những nhiệm vụ đó. Hội đồng đưa ra những biện pháp cho ngân sách trong phạm vi ủy ban quyết định. Hội đồng thảo luận và giải quyết các đề xuất, nhận xét và ý kiến đóng góp do thành viên ủy ban, ban hội đồng hoặc các ủy ban quận. Hội đồng thiết lập hoặc bãi bỏ ban hội đồng tùy theo nhu cầu, bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm chủ tịch và thành viên của ban hội đồng.

Tòa thị chính gồm chủ tịch Tòa thị chính và các cán bộ khác. Tòa thị chính hoàn thành các nhiệm vụ do ủy ban hoặc hội đồng giao cho trong quyền hạn tự trị của thủ đô. Tòa thị chính thi hành quyền hạn được nhượng lại cho thủ đô Praha, nếu luật không trao quyền hạn đó cho cơ quan khác. Đơn vị tổ chức cơ bản của Tòa thị chính là các phòng, chia tiếp ra các bộ phận. Một phần nữa của Tòa thị chính là những đơn vị tổ chức đặc biệt.

Tòa nhà chính của Tòa thị chính thủ đô Praha nằm trên số 2 quảng trường Mariánské, Praha 1. Tòa thị chính thủ đô Praha có cấu trúc hành chính phức tạp và được chia thành nhiều bộ phận và dịch vụ. Các bộ phận (Bộ phận tài chính và quản lý tài sản, Bộ phận dịch vụ người dân v.v..) chia tiếp thành các phòng (Phòng văn hóa, quan hệ quốc tế và du lịch, phòng thương mại và quản lý dân sự, phòng hoạt động quản lý giao thông, phòng hoạt động quản lý y tế và chăm sóc xã hội, phòng giáo dục và thiếu niên, phòng thể thao và giải trí hoặc phòng y tế, chăm sóc xã hội và phòng chống).

Liên kết


Ủy ban quận

Trong phần này bạn sẽ được biết về cấu trúc của Praha. Bạn sẽ tìm thấy những thông tin về hoạt động bên trong của ủy ban quận, các bộ phận của ủy ban quận là gì, ai là người đứng đầu, cái gì thuộc về quyền hành của ủy ban quận và phải gặp ai khi cần. Mỗi một ủy ban quận có một phần giới thiệu hấp dẫn bao gồm cả những hoạt động hội nhập do ủy ban quận tổ chức và những thông tin liên hệ, trong đó có các trang web thường chứa thông tin bằng cả những ngôn ngữ khác (bằng tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt v.v..).

Cũng giống như Ủy ban thủ đô Praha, người dân bầu cả ủy ban cho quận của mình trong kỳ bầu cử địa phương. Cơ quan chủ quản của quận gồm có ủy ban và hội đồng, người đại diện quận là chủ tịch quận.

Ủy ban quận bầu chủ tịch quận, phó chủ tịch quận và các thành viên hội đồng quận và có quyền cách chức họ. Ủy ban đưa ý kiến về dự thảo quy hoạch của thủ đô Praha, về dự thảo ngân sách của thủ đô Praha, thành lập, quản lý và hủy bỏ các pháp nhân và bộ phận quản lý ví dụ như cơ sở không có tư cách pháp lý, chấp thuận giấy đăng ký thành lập, hợp đồng thành lập và nội quy của các pháp nhân, quyết định về việc tham gia quản lý các pháp nhân đã được thành lập, quyết định về việc hợp tác với các quận khác. Ủy ban quận thông thường không có quyền đưa ra các nghị định ràng buộc chung trừ các ngoại lệ – đây là thẩm quyền của Ủy ban thủ đô Praha.

Cán bộ quản lý quận là chủ tịch quận. Bạn có thể viết đơn khiếu nại về việc làm của cán bộ lên chủ tịch quận, hoặc khiếu nại về việc tham nhũng, đâm đơn kiến nghị hoặc đơn xin cung cấp thông tin theo luật tự do truy cập thông tin liên quan đến quyền hành của quận hoặc liên quan đến những quyết định do luật ủy thác.

Thủ đô Praha bao gồm 57 quận chủ quản, được chia tiếp thành 22 quận chủ quản. Mỗi một quận có ủy ban riêng thực hiện những hoạt động chủ quản và các hoạt động của quyền hành chuyển nhượng.

Tên, lãnh thổ và phạm vi hoạt động của các ủy ban quận được quy định trong Quy chế thủ đô Praha, được thủ đô Praha đưa ra như một nghị định ràng buộc chung. Nội dung Quy chế hiện tại có thể tìm thấy trên trang này.

Tìm gặp ủy ban nào?

Tùy theo địa chỉ thường trú, mỗi một vấn đề của người dân do một ủy ban quận nhất định giải quyết. Một số quận bé nên ghép với một quận khác thành một quận hành chính. Điều đó có nghĩa là một số việc bạn sẽ giải quyết ở ủy ban quận nơi bạn sinh sống, nhưng một số việc liên quan đến kinh doanh hay các việc xã hội bạn sẽ đi giải quyết ở ủy ban khác trong khuôn khổ quận hành chính.

Ngoài các ủy ban quận bạn sẽ tìm thấy các chi nhánh công sở nhà nước trên địa bàn của quận. Đó là các sở thuế, phòng quản lý bảo hiểm xã hội hoặc sở lao động.

Dưới đây là danh sách các quận thi hành quyền hành chuyển nhượng cho quận khác trong khuôn khổ quận hành chính. Nếu bạn sống ở Praha ở quận bên phải bảng, vậy thì một số việc bạn sẽ phải giải quyết ở quận nằm bên trái.

Tên quận Quyền hành chuyển nhượng cho quận:
Quận Praha 1 –  –  ­-
Quận Praha 2 –  –  ­-
Quận Praha 3 –  –  ­-
Quận Praha 4 Praha-Kunratice
Quận Praha 5 Praha-Slivenec
Quận Praha 6 Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Přední Kopanina a Praha-Suchdol
Quận Praha 7 Praha-Troja
Quận Praha 8 Praha-Březiněves, Praha-Dolní Chabry a Praha-Ďáblice
Quận Praha 9 –  –  ­-
Quận Praha 10 –  –  ­-
Quận Praha 11 Praha-Křeslice, Praha-Šeberov a Praha-Újezd
Quận Praha 12 Praha-Libuš
Quận Praha 13 Praha-Řeporyje
Quận Praha 14 Praha-Dolní Počernice
Quận Praha 15 Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dubeč, Praha-Petrovice a Praha-Štěrboholy
Quận Praha 16 Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Velká Chuchle a Praha-Zbraslav
Quận Praha 17 Praha-Zličín
Quận Praha 18 Praha-Čakovice
Quận Praha 19 Praha-Satalice a Praha-Vinoř
Quận Praha 20 –  –  ­-
Quận Praha 21 Praha-Běchovice, Praha-Klánovice a Praha-Koloděje
Quận Praha 22 Praha-Benice, Praha-Kolovraty, Praha-Královice a Praha-Nedvězí

Cơ cấu tổ chức của các quận

Các ủy ban quận được chia ra các phòng chuyên môn giống như Tòa thị chính thủ đô Praha. Mỗi ủy ban quận có thể có tên gọi khác cho từng phòng, nhưng ở ủy ban nào bạn cũng có thể tìm thấy phòng mình đang cần đến. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy các hoạt động của một số phòng.

Phòng Hành chính dân sự (Odbor občansko-správních agend)

Phòng Hộ tịch (Oddělení matrik) giải quyết đăng ký kết hôn, cấp giấy chứng nhận quốc tịch CH Séc sau khi được cấp quốc tịch, xác định người cha, chào mừng công dân mới sau khi các em sinh ra đời. Tại đây có thể công chứng bản sao hoặc bản photo tương đương với văn bản (vidimace) và công chứng chữ ký (legalizace).

Tại Phòng Dân số và giấy tờ tùy thân (oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů), các cuộc giao tiếp diễn ra bằng tiếng Séc. Khi giải quyết các vấn đề hộ tịch tại Phòng Hộ tịch phải có người phiên dịch tòa án được ghi trong danh sách phiên dịch gia.

Phòng Hành chính dân sự cũng cung cấp những dịch vụ sau cho người nước ngoài có sở hữu bất động sản nằm trên địa bàn của quận:

  • Chủ nhân bất động sản đồng ý cho công dân Séc thông báo thay đổi địa chỉ thường trú:

Nếu người nước ngoài là chủ nhận của bất động sản nằm trên địa bàn của quận, là người có thầm quyền người đó chứng nhận sự đồng ý với việc thông báo chuyển địa chỉ thường trú cho công dân Séc. Để thông báo thay đổi, chủ bất động sản và người xin chuyển địa chỉ thường trú cùng đến và cùng nhau giải quyết đơn xin.

  • Chủ nhân bất động sản đề nghị hủy thông tin về địa chỉ thường trú của công dân CH Séc:

Người nước ngoài là chủ nhân của bất động sản nằm trên địa bàn của quần có thể đệ đơn đề nghị hủy thông tin về địa chỉ thường trú của công dân CH Séc có đăng ký địa chỉ tại bất động sản này tuy nhiên thực chất không sử dụng nó.

Trong trường hợp chủ nhân bất động sản chứng nhận sự đồng ý cho người nước ngoài xin chuyển địa chỉ cư trú, thủ tục xin thay đổi khác. Việc chuyển địa chỉ diễn ra tại các phòng làm việc của Bộ Nội vụ CH Séc, cũng như việc đệ đơn xin huỷ thông tin về địa chỉ cư trú của người nước ngoài.

Phòng Giáo dục (Odbor školství)

Phòng Giáo dục thành lập, kiểm tra và hủy bỏ các cơ sở giáo dục trên địa bàn của quận đồng thời quản lý tài sản và ngân sách của các trường. Điều phối các chương trình giáo dục của trường, qua đó đảm bảo chất lượng giảng dạy trẻ em, học sinh và sinh viên.

Quận thành lập trường mẫu giáo, trường tiểu học và các bộ phận của trường học (nhà ăn, lớp học nội trú, câu lạc bộ của trường). Các bậc phụ huynh (đại diện pháp luật) có thể chọn cho con mình một trường bất kỳ, hiệu trưởng của trường có nghĩa vụ phải nhận đứa trẻ nếu có đủ chỗ. Trường đúng tuyến luôn luôn có nghĩa vụ phải nhận đứa trẻ cùng tuyến kể cả trong năm học. Nếu trường đúng tuyến không có chỗ, đứa trẻ được nhận vào trường khác trong sự hợp tác với Phòng Giáo dục. Trường đúng tuyến được xác định theo địa chỉ thường trú của đứa trẻ.

Phòng Giáo dục cung cấp tư vấn trong lĩnh vực giáo dục mầm non và tiểu học. Nếu bạn không hài lòng với việc giáo dục của con mình, bạn có thể đến tư vấn hoặc đưa đơn khiếu nại tại đây.

Phòng Kinh doanh (Živnostenský odbor)

Tại Phòng Kinh doanh bạn có thể xin giấy phép kinh doanh hoặc xin thay đổi (ví dụ tạm dừng hoặc tiếp tục hoạt động kinh doanh, chuyển địa chỉ thường trú/cư trú, địa chỉ kinh doanh hoặc thay đổi hiệu lực của giấy phép kinh doanh).

Phòng Kinh doanh chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở kinh doanh, danh bạ kinh doanh (có thể xem danh bạ và xin trích lục) và cung cấp bản sao giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận, tạm dừng, hoạt động kinh doanh và quản lý doanh nhân nông nghiệp. Bạn có thể được triệu tập lên Phòng Kinh doanh để đưa lời giải thích hay để họ kiểm tra.

Phòng Xây dựng (Stavební odbor)

Phòng Xây dựng đưa ra các quyết định quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng, quản lý các công trình xây dựng trên địa bàn.

Phòng Xã hội (Sociální odbor)

Phòng Xã hội được chia thành từng phòng theo các nhóm đối tượng. Tại đây có Phòng Bảo vệ xã hội pháp lý trẻ em (Oddělení sociálně právní ochrany dětí – OSPOD) đảm bảo việc bảo vệ quyền lợi trẻ em được phát triển thuận lợi và được nuôi dạy tử tế và tìm cách khôi phục các chức năng gia đình bị xáo trộn. Trong trường hợp cần thiết, bảo đảm một môi trường gia đình thay thế cho đứa trẻ không thể được nuôi dưỡng trong gia đình của chính mình.

Một trong những hoạt động khác của Phòng Xã hội là công việc xã hội với những người dân có nguy cơ bị loại trừ khỏi xã hội, từ những người vô gia cư, người lớn tuổi cô độc đến những nhóm đối tượng gặp khủng hoảng khác.

Phòng Giao thông vận tải (Odbor dopravy)

Phòng Giao thông vận tải đảm bảo sự lưu thông của các tuyến đường địa phương, giải quyết việc đóng cửa đường và công việc xây dựng trên các tuyến đường. Đồng thời chuyên quản lý đường bộ, soạn thảo ý kiến đối với những ý định của cơ quan hoặc tổ chức liên quan đến quận, gửi đề nghị thay đổi trong lĩnh vực giao thông vận tải và giao thông công cộng thành phố. Cấp phép sử dụng đường xá đặc biệt ví dụ như đặt các thiết bị quảng cáo, thiết bị xây dựng, tiến hành công việc xây dựng, thành lập chỗ đỗ xe chuyên dụng, thành lập và đưa những thiết bị bán hàng vào hoạt động, tổ chức các hoạt động thể thao, văn hóa và các hoạt động khác nếu những hoạt động đó có thể ảnh hưởng đến an ninh và lưu thông của đường xá và đặt hệ thống điện nước.

Phòng Môi trường (Odbor životního prostředí)

Tại Phòng Môi trường bạn có thể xin cấp giấy phép câu cá, giấy phép săn bắt, giấy phép chặt cây mọc ngoài rừng, giấy phép xây dựng trong khu vực bảo vệ nguồn nước và gần nguồn nước, giấy phép xả nước thải có chứa chất đặc biệt nguy hiểm vào hệ thống cống thoát nước, giấy phép chiếm đóng cây xanh công cộng.

Giống như Tòa thị chính thủ đô Praha, các quận tại Praha cũng bắt đầu càng ngày càng quan tâm đến chủ đề hội nhập người di cư tại Praha và ủng hộ sự chung sống và làm quen lẫn nhau với người dân địa phương của quận. Bởi vậy tại quận nơi bạn đang sinh sống, bạn cũng có thể bắt gặp các sự kiện văn hóa và đa văn hóa dành cho người di cư và người Séc, nơi những nhóm người này có thể làm quen lẫn nhau. Một số quận tích cực hỗ trợ các khóa học tiếng Séc cho những người dân của mình khi họ chưa biết tiếng Séc tốt. Tại một số nơi bạn có thể tìm thấy sự hỗ trợ trẻ em đang học tại các trường tiểu học ở Praha v.v. Đối với những hoạt động này không có phòng ban đặc biệt nào trong ủy ban quận, nhưng có những cán bộ được ủy thác đặc biệt. Bạn có thể tìm thông tin liên lạc và thông tin chi tiết cho từng quận dưới đây.

Nếu bạn không nói tiếng Séc tốt và bạn cần biết nhiều thông tin hơn nữa từ các công chức của Tòa thị chính thủ đô Praha hoặc công chức quận của bạn, hãy liên hệ với Trung tâm hội nhập Praha. Họ sẽ giúp bạn dịch hoặc nhân viên giao văn hóa của họ sẽ hỗ trợ bạn.