Quận Praha 2

ỦY BAN QUẬN PRAHA 2

Náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2

tổng đài: 236 044 111, văn phòng thông tin: 236 044 246, 236 044 215

phòng nhận hồ sơ: 236 044 230, e-mail: posta@praha2.cz

trang web: www.praha2.cz

Quận Praha 2 nằm ở trung tâm thủ đô trên bờ phải của sông Vltava bao gồm các khu vực Vyšehrad, Nové Město, Vinohrady và Nusle. Praha 2 kết hợp các kiệt tác lịch sử với nhà dân triển lãm và có nhiều không gian xanh và tiện nghi công cộng.

Bạn sẽ nhận được nhiều thông tin hơn tại văn phòng thông tin của quận nơi nhân viên sẽ tìm cho bạn thông tin liên hệ với các tổ chức giúp đỡ xử lý các tình huống khó khăn, hẹn tư vấn với nhân viên ủy ban tương ứng và cung cấp thông tin về các hoạt động của ủy ban và các sự kiện văn hóa. Thông tin liên hệ với văn phòng thông tin tại đây

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 2 – Văn phòng liên hệ Praha 2 (cho Praha 1 và 2)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế