Home Cần xử lý Lao động của người nước ngoài tại CH Séc

Lao động của người nước ngoài tại CH Séc

Tại đây trên trang web Praha thủ đô của mọi người bạn sẽ biết thêm thông tin về  người nước ngoài có thể làm việc tại CH Séc với những điều kiện gì và tìm việc làm như thế nào. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin về cách một người nước ngoài ở Cộng hòa Séc có thể xin giấy phép lao động và gia hạn giấy phép lao động hoặc thay đổi việc làm ra sao. Tại đây bạn cũng sẽ tìm thấy thông tin về nội dung của hợp đồng lao động cần có những gì và người lao động có quyền lợi và nghĩa vụ gì. Bạn sẽ tìm thấy thông tin liên lạc trong trường hợp quyền lợi của bạn bị xâm phạm.