Home Liên hệ

Liên hệ

Các thông tin liên hệ hữu ích có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Nội vụ CH Séc

 

Tòa thị chính thủ đô Praha

Văn phòng Tòa thị chính – Phòng Dân tộc thiểu số và Người nước ngoài

Địa chỉ: Škodův palác –  Jungmannova 35 / 29, 110 01 Praha 1

Điện thoại: 236 002 599

E-mail: integrace@praha.eu

Web: www.praha.eu

 

Trung tâm hội nhập Praha (Integrační centrum Praha o.p.s.)

Địa chỉ: Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

Điện thoại: 252 543 846

E-mail: info@icpraha.com

Web: www.icpraha.com

 

Tòa nhà các dân tộc thiểu số (Dům národnostních menšin – Praha)

Địa chỉ: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Điện thoại: 221 419 800

Web: //www.dnm-praha.eu

 

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Cục chính sách tị nạn và di dân (Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR), Odbor azylové a migrační politiky (OAMP))

Địa chỉ: Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 (poštovní schránka (hòm thư) 21)

E-mail: opu@mvcr.cz

E-mail: pobyty@mvcr.cz (đường dây thông tin chung chung)

Điện thoại: (thứ hai – thứ năm: 8 – 16h, thứ sáu từ 9- 12h ): 974 801 801,(đường dây cung cấp thông tin chung)

Web: //www.mvcr.cz/

Thông tin liên hệ với các văn phòng khu vực của Cục chính sách tị nạn và di dân Bộ Nội vụ CH Séc tại đây. 

Cảnh sát ngoại kiều Cộng hòa Séc – Dịch vụ cảnh sát ngoại kiều (Policie České republiky – Služba cizinecké policie)

Địa chỉ: Olšanská 2, 130 51 Praha 3 (poštovní schránka (hòm thư) 78)

Điện thoại: 974 841 219 – văn phòng thư ký, Fax: 974 841 093

E-mail: pp.rscp.sekretariat@pcr.cz

Phòng nhận hồ sơ điện tử (để gửi giấy tờ có chữ ký điện tử): epodatelna.policie@pcr.cz

Web: //www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx

Thông tin liên hệ với các văn phòng cảnh sát ngoại kiều khu vực tại đây.