Quận Praha 19

ỦY BAN QUẬN PRAHA 19

Semilská 43/1, 197 04 Praha 9

tổng đài: 284 080 811, e-mail: info@kbely.mepnet.cz

trang web: www.praha19.cz

Địa bàn quận Praha 19 do khu đất địa chính Kbely tạo thành. Quận Praha 19 cũng là quận hành chính cho quận Praha Vinoř và  quận Praha Satalice. Kbely được sát nhập vào Praha năm 1968, nhưng sự phát triển của nó đã bắt đầu sớm hơn nhiều, từ thế kỷ 18. Điểm nhấn của Kbely là ngọn hải đăng cao 43 m đi kèm nhà máy nước, được xây dựng vào năm 1928. Ngọn hải đăng nằm trên sân bay Kbely và được công bố là di tích văn hóa.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 9 – Văn phòng liên hệ Praha 9 (cho Praha 9, 14, 18, 19, 20 và 21)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế