Quận Praha 16

ỦY BAN QUẬN PRAHA 16

Václava Balého 23/3, 153 00 Praha-Radotín

(PRAHA-RADOTÍN trước đây)

tổng đài: 234 128 111, fax: 234 128 105

e-mail: elpodatelna@praha16.eusekretariat@praha16.eu

trang web: www.praha16.eu

Quận Praha 16 gồm phường Radotín trải dài trên bờ trái của sông Berounka gần hợp lưu với sông Vltava ở ranh giới tây nam Praha.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 5 – Văn phòng liên hệ Praha 5 (cho Praha 5, 13 và 16)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế