Quận Praha 8

ỦY BAN QUẬN PRAHA 8

Zenklova 1/35, 180 48 Praha 8

tổng đài: 222 805 111, e-mail: posta@praha8.cz

trang web: www.praha8.cz

Địa bàn quận Praha 8 bao gồm 9 phường: 4 phường trọn vẹn (Bohnice, Kobylisy, Čimice, Karlín) và một phần của 5 phường (Libeň, Troja, Střížkov, Nové Město và Žižkov). Do đó quận Praha 8 rất đa dạng bởi diện tích và tính chất. Khu vực phía nam – Karlín a Libeň – nằm ngay sát cạnh trung tâm thủ đô, Dolní Chabry và Březiněves là các quận nằm ở biên giới phía bắc của thành phố.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 8 – Văn phòng liên hệ Praha 8 (cho Praha 7 và 8)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế