Quận Praha 17

ỦY BAN QUẬN PRAHA 17

Žalanského 291/12b, 163 00 Praha-Řepy

tổng đài: 234 683 111, 235 300 005

fax: 235 300 129, e-mail: podatelna@repy.mepnet.cz

trang web: www.repy.cz

Quận hành chính độc lập này đã được hình thành vào năm 2001 và thực hiện các hoạt động quản lý hành chính quốc gia cho các phường Řepy, Zličín và một phần của Třebonice.

Řepy (tiếng Đức là Rüben) là một khu đất địa chính của Praha tạo thành quận Praha 17 nằm trong quận thành phố Praha 6. Quận nằm ở phía tây thành phố, phía bắc nơi xa lộ D5 vào Praha. Lời đề cập đầu tiên về Řepy có từ năm 993 trong sổ thành lập của tu viện Břevnov.

Năm 2016, quận Praha 17 lần đầu tiên sử dụng chương trình tài trợ để hỗ trợ hội nhập người nước ngoài. Trong đó quận cung cấp các khóa đào tạo có chứng chỉ cho giáo viên các trường mẫu giáo và phổ thông trong quận, các workshop giáo dục đào tạo cho học sinh, khóa học tiếng Séc cho trẻ em trước khi vào lớp 1, hỗ trợ các trường mẫu giáo và phổ thông bằng tập trung vào việc dịch thuật khi đăng ký học, họp phụ huynh và các tình huống khác cần phiên dịch và hòa giải.

Các thông tin hữu ích không chỉ về các hoạt động của dự án trong năm 2016 mà cả thông tin liên lạc với các dịch vụ, các tổ chức khác chuyên về hội nhập người nước ngoài, có thể tìm trên những trang web sau:

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 6 – Văn phòng liên hệ Praha 6 (cho Praha 6 và 17)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế