Quận Praha 20

ỦY BAN QUẬN PRAHA 20

Jívanská 647/10, 193 21 Praha 9 – Horní Počernice

tổng đài: 271 071 611, 271 071 711, fax: 281 92 00 93, e-mail: urad@pocernice.cz

trang web: www.pocernice.cz

Lãnh thổ của quận Praha 20 – Horní Počernice nằm ở ranh giới đông của thủ đô Praha trong không gian của ba phường ban đầu – Chvaly, Svépravice và Horní Počernice. Trên địa bàn của Praha 20 có rất nhiều ao và hồ chứa nước. Tại đây phần lớn là đất nông nghiệp và không gian xanh rộng lớn, đa phần là rừng và công viên.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 9 – Văn phòng liên hệ Praha 9 (cho Praha 9, 14, 18, 19, 20 và 21)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế