Home Cần xử lý Y tế, bảo hiểm y tế của người nước ngoài tại CH Séc Bảo hiểm y tế của người nước ngoài tại CH Séc

Bảo hiểm y tế của người nước ngoài tại CH Séc

Mỗi người trên lãnh thổ Cộng hòa Séc đều phải có bảo hiểm. Mỗi người đều có nghĩa vụ phải trả bảo hiểm y tế và bảo hiểm y tế vẫn còn giá trị! Dưới đây bạn sẽ biết được loại bảo hiểm của người nước nào liên quan đến bạn.

Hãy luôn mang thẻ bảo hiểm y tế theo người! Nếu bạn ký hợp đồng bảo hiểm y tế thương mại, bạn luôn luôn phải mang theo cả hóa đơn chứng nhận bạn đã trả tiền bảo hiểm.

Khi nào người nước ngoài là một phần của hệ thống bảo hiểm y tế công cộng?

Người nước ngoài tham gia bảo hiểm y tế công cộng Séc, một khi có vĩnh trú hoặc là nhân viên của chủ lao động có trụ sở và vĩnh trú tại CH Séc. Dưới những điều kiện nhất định, công dân EU và thành viên gia đình của họ, những nhóm người khác ví dụ như người xin tị nạn cũng là một phần của hệ thống bảo hiểm y tế công cộng. Tất cả những người nói trên đều được hưởng các dịch vụ y tế được chi trả từ bảo hiểm y tế công cộng như những người Séc.

Từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, tất cả trẻ em nước ngoài dưới 18 tuổi có giấy phép cư trú dài hạn hợp pháp đều sẽ có bảo hiểm y tế công cộng. Chi phí bảo hiểm do cha mẹ của trẻ chi trả. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.  

Bảo hiểm y tế thương mại

Những nhóm người di cư còn lại (người kinh doanh cá thể, những thành viên gia đình người nước ngoài không hoạt động kinh tế) phải trả bảo hiểm y tế thương mại (komerční zdravotní pojištění) tại Cộng hòa Séc.

Nhìn chung, có 2 loại bảo hiểm y tế thương mại cho người nước ngoài ở Cộng hòa Séc: 1) bảo hiểm chăm sóc sức y tế cần thiết và không thể trì hoãn khi đi du lịch (bảo hiểm du lịch cho người nước ngoài) và 2) bảo hiểm y tế tổng hợp.

Nếu bạn xin cư trú dài hạn tại CH Séc hoặc gia hạn cư trú dài hạn, bạn phải trình bảo hiểm y tế tổng hợp! Bảo hiểm y tế phải được trả cho toàn bộ thời gian định cư trú (nhiều nhất 2 năm).

Nếu bạn có bảo hiểm y tế thương mại, chỉ có một số lượng hạn chế các bác sĩ và cơ sở khám bệnh cho bạn. Đó là những người ký hợp đồng với hãng bảo hiểm thương mại của bạn. Vì vậy bạn hãy xin danh sách tất cả các bác sĩ và cơ sở ký kết hợp đồng ở hãng bảo hiểm y tế của bạn. Trong một số trường hợp, bác sĩ sẽ yêu cầu bạn trả tiền mặt cho việc khám bệnh. Hãng bảo hiểm sẽ hoàn trả lại tiền chăm sóc y tế đó cho bạn. Vì vậy bạn hãy xin cấp hóa đơn thanh toán.

Hãy luôn luôn xem các điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm của mình một cách cẩn thận và hãy tìm hiểu các ngoại lệ loại trừ trách nhiệm bảo hiểm!

Tôi đi ra nước ngoài – tôi có thể tạm dừng bảo hiểm y tế được không?

Bảo hiểm y tế thương mại của người nước ngoài được trả trước, vì vậy không thể hủy hoặc tạm dừng bảo hiểm khi từ CH Séc đi ra nước ngoài.

Bảo hiểm y tế công cộng có thể tạm dừng, nếu bạn đi ra khỏi CH Séc trong thời gian dài hơn 6 tháng liên tiếp. Tuy nhiên trong trường hợp đó, bạn phải chứng minh, bạn có bảo hiểm có giá trị ở nước ngoài.