Trung tâm đăng ký duy nhất (JKM)

Trung tâm đăng ký duy nhất (JKM) cung cấp thông tin cần thiết miễn phí cho việc bắt đầu kinh doanh, không chỉ tại CH Séc, nhưng còn ở bất cứ đâu ở EU. Ngoài ra còn giới thiệu cho quí vị địa chỉ liên lạc với những cơ quan cần thiết có thẩm quyền phê duyệt một loại công việc [kinh doanh] cụ thể nào đó tại CH Séc và EU. Họ sẽ chuyển hồ sơ xin cấp phép kinh doanh hoặc công nhận bằng cấp chuyên môn cho cơ quan cần thiết. Quí vị cũng có thể lo liệu tất cả những thủ tục cho việc bắt đầu kinh doanh tại một địa điểm duy nhất. JMK được điều hành bởi nhà nước dựa vào luật pháp liên minh châu Âu. Thông tin mà họ cung cấp là thông tin được kiểm chứng và chính xác.

Ở CH có 15 Trung tâm đăng ký duy nhất. Danh sách và địa chỉ liên lạc của họ có tại trang web BusinessINFO.

V Praze se můžete obrátit na dvě JKM, a sice na živnostenském úřadě městské části Praha 1 a Praha 7.

Ở Praha quí có thể liên lạc với 2 JMK, và tại phòng giấy phép kinh doanh của Praha uỷ ban quận 1 và quận 7.

Uỷ ban quận Praha 7 – phòng giấy phép thương mại thành phố

địa chỉ: Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1 – Nové Město

điện thoại: + 420 221 097 139, + 420 221 097 394, + 420 221 097 366

e-mail: jkm@praha1.cz

trang web: www.praha1.cz

Uỷ ban quận Praha 7 – phòng giấy phép thương mại thành phố

địa chỉ: Nábřeží kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

điện thoại: + 420 220 144 164

e-mail: jkm@praha7.cz

trang web: www.praha7.cz

Mẫu đơn điện tử

Quí vị có thể đặt câu hỏi về việc kinh doanh ở CH Séc và EU bằng các mẫu đơn liên lạc có sẵn tại trang web BusinessINFO.cz.

Để biết thông tin hoàn chình và dịch vụ của JMK, mời ghé trang wb BusinessINFO.cz.

Quí vị có thể nói bằng cả tiếng Séc lẫn tiếng Anh tại các Trung tâm đăng ký duy nhất.

Cập nhật nội dung từ khía cạnh xã hội-pháp lý ngày 8.11.2021.