Home Cần xử lý Kinh doanh Điểm liên hệ hợp nhất

Điểm liên hệ hợp nhất

Trước khi bắt đầu kinh doanh bạn cần biết luật liên quan đến hoạt động này, cần phải đáp ứng những điều kiện gì, cần phải xin giấy phép, chứng nhận và con dấu gì. Điểm liên hệ hợp nhất (Jednotná kontaktní místa – JKM) dạng điện tử mang đến cho bạn hướng dẫn chi tiết và đảm bảo cho hơn 180 hoạt động kinh doanh từ những lĩnh vực khác nhau. Trong hướng dẫn mô tả các thủ tục để xin các giấy phép cần thiết để có thể kinh doanh, kể cả những tờ mẫu và đơn xin. Không thiếu cả thông tin phải gửi những đơn xin này đi đâu và tiếp theo nó sẽ được giải quyết như thế nào. Điểm liên hệ hợp nhất thuộc Bộ Công Thương, bởi vậy đây là những thông tin đã được kiểm chứng.

Liên kết

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến kinh doanh, bạn có thể đến một trong 14 văn phòng của Điểm liên hệ hợp nhất nằm trên toàn CH Séc. Tại đây bạn cũng có thể giải quyết mọi việc cần thiết. Danh sách gồm cả địa chỉ được đăng trên trang web này.

Bạn cũng có thể liên hệ với Điểm liên hệ hợp nhất và gửi câu hỏi qua mẫu điện tử.