Home Cần xử lý Hôn nhân, đăng ký kết hôn cho người đồng giới và làm cha mẹ

Hôn nhân, đăng ký kết hôn cho người đồng giới và làm cha mẹ

Trong chương này của trang web Thủ đô Praha của mọi người, bạn sẽ được tiếp cận với các thông tin khi bạn muốn kết hôn tại Cộng hòa Séc hoặc đăng ký kết hôn đồng giới với người nước ngoài (cho dù bạn là người Séc hoặc người nước ngoài), nơi nộp hồ sơ, những giấy tờ cần mang theo và cần phải làm những gì sau khi kết hôn. Bạn cũng sẽ biết thêm về việc sau đám cưới tài sản chung của vợ chồng được sắp xếp như thế nào theo quy định pháp luật của Séc. Phần tiếp theo của chương này được dành cho chủ đề sự ra đời của một đứa trẻ đối với người phụ nữ nước ngoài.