Home Liên hệ Thông dịch và hộ tống miễn phí

Thông dịch và hộ tống miễn phí

Quí vị sẽ tìm thấy những liên lạc hữu ích trong chương này của trang web Praha – thủ đô của mọi người, nếu quí vị là người nước ngoài cần tìm dịch vụ thông dịch hoặc giải quyết việc tại ủy ban, trường học, cơ sở ý tế hoặc những nơi mà quí vị thấy khó hiểu không chỉ vì ngôn ngữ, nhưng còn vì những khác biệt văn hóa.

Ai sẽ là người giúp quí vị vượt qua rào cản?

Nếu quí vị đến một môi trường mới, nơi người ta nói một ngôn ngữ khác, và mỗi ngày, quí vị gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ. Mỗi cuộc nói chuyện đều khó khăn. Nếu may mắn, quí vị gặp được người nói thứ tiếng của quí vị hoặc một ngôn ngữ khác mà quí vị biết thì nó sẽ giúp quí vị hiểu họ. Nhưng phần nhiều, quí vị phải thương lượng với những người không biết tiếng mẹ đẻ của quí vị.

Hai nghề ở Praha nhân viên giao văn hóa phiên dịch viên cộng đồng giúp đối thoại và vượt qua rào cản giữa những người nhập cư và các ủy ban hoặc những cơ quan khác.

Nhân viên giao văn hóa và phiên dịch viên cộng đồng không chỉ vượt qua được rào cản ngôn ngữ, nhưng còn biết xử lý những dị biệt văn hóa, là điều thường gây khó dễ cho cuộc sống của người người ngoại quốc trong môi trường mới tại CH Séc. Điều quan trong là sự nhạy cảm về giao thoa văn hóa của họ. Họ biết rằng, một số thứ không thể dễ dàng dịch sang tiếng Séc, vì nó không tồn tại trong văn hóa của họ và bắt buộc phải khơi mở lời dịch bằng kiến thức từ hai phía. Trong khi dịch, họ có thể tạm dừng vai trò thông dịch của mình để giải thích một số đặc điểm và tránh xung đột tiềm tàng.

Nhân viên giao văn hóa và phiên dịch viên cộng đồng hiểu biết về văn hóa và môi trường Séc cũng như văn hóa và môi trường của khách hàng mình – là người ngoại quốc tại CH Séc. Họ được học về những đạo luật cần biết, cách mà hành chính quốc gia và những cơ quan quan trọng vận hành. Tất cả những điều này giúp cho việc giao tiếp với người ngoại quốc tại CH Séc được dễ dàng và đơn giản hóa việc kết nối với bên thứ hai. Và hơn nữa dễ dàng có những liên lạc cần thiết.

Cả hai ngành nghề đều được đào tạo kỹ càng và được cấp chứng chỉ.

Hiện tại, ở Praha, thường thì có thể sử dụng dịch vụ của các nhân giao liên văn hóa.

Danh sách các nhân viên giao văn hóa

Để được dịch qua điện thoại, bạn cũng có thể liên hệ với đường dây nóng của Charity CH Séc.

Đường dây hoạt động bằng tiếng Ukraina, tiếng Việt và tiếng Mông Cổ. Những người di cư sống ở Cộng hòa Séc và nhân viên hành chính công làm việc với người di cư đều có thể sử dụng dịch vụ. Thông tin về các đường dây nóng và giờ làm việc của họ được liệt kê trên trang web của Charity CH Séc.

Mời đọc tiếp:

5. Tháng 12, 2022