Home Liên hệ Thông dịch và hộ tống miễn phí

Thông dịch và hộ tống miễn phí

Quí vị sẽ tìm thấy những liên lạc hữu ích trong chương này của trang web Praha – thủ đô của mọi người, nếu quí vị là người nước ngoài cần tìm dịch vụ thông dịch hoặc giải quyết việc tại ủy ban, trường học, cơ sở ý tế hoặc những nơi mà quí vị thấy khó hiểu không chỉ vì ngôn ngữ, nhưng còn vì những khác biệt văn hóa.

Ai sẽ là người giúp quí vị vượt qua rào cản?

Nếu quí vị đến một môi trường mới, nơi người ta nói một ngôn ngữ khác, và mỗi ngày, quí vị gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ. Mỗi cuộc nói chuyện đều khó khăn. Nếu may mắn, quí vị gặp được người nói thứ tiếng của quí vị hoặc một ngôn ngữ khác mà quí vị biết thì nó sẽ giúp quí vị hiểu họ. Nhưng phần nhiều, quí vị phải thương lượng với những người không biết tiếng mẹ đẻ của quí vị.

Hai nghề ở Praha nhân viên liên văn hóa thông ngôn viên cộng đồng giúp đối thoại và vượt qua rào cản giữa những người nhập cư và các ủy ban hoặc những cơ quan khác.

Nhân viên liên văn hóa và thông ngôn viên cộng đồng không chỉ vượt qua được rào cản ngôn ngữ, nhưng còn biết xử lý những dị biệt văn hóa, là điều thường gây khó dễ cho cuộc sống của người người ngoại quốc trong môi trường mới tại CH Séc. Điều quan trong là sự nhạy cảm về giao thoa văn hóa của họ. Họ biết rằng, một số thứ không thể dễ dàng dịch sang tiếng Séc, vì nó không tồn tại trong văn hóa của họ và bắt buộc phải khơi mở lời dịch bằng kiến thức từ hai phía. Trong khi dịch, họ có thể tạm dừng vai trò thông dịch của mình để giải thích một số đặc điểm và tránh xung đột tiềm tàng.

Nhân viên liên văn hóa và thông ngôn viên cộng đồng hiểu biết về văn hóa và môi trường Séc cũng như văn hóa và môi trường của khách hàng mình – là người ngoại quốc tại CH Séc. Họ được học về những đạo luật cần biết, cách mà hành chính quốc gia và những cơ quan quan trọng vận hành. Tất cả những điều này giúp cho việc giao tiếp với người ngoại quốc tại CH Séc được dễ dàng và đơn giản hóa việc kết nối với bên thứ hai. Và hơn nữa dễ dàng có những liên lạc cần thiết.

Cả hai ngành nghề đều được đào tạo kỹ càng và được cấp chứng chỉ.

Hiện tại, ở Praha, thường thì có thể sử dụng dịch vụ của các nhân viên liên văn hóa.

 

Danh sách nhân viên liên văn hóa

Mời đọc tiếp:

 

trang tiếp theo: https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/interkulturni-pracovnici-a-komunitni-tlumocnici/interkulturni-pracovnik/

 

Mở đầu uzitečné kontakty Bezplatné tlumočení a doprovody Interkulturní pracovníci

Liên lạc hữu ích để tìm thông dịch và trợ giúp miễn phí Nhân viên liên văn hóa

Nhân viên liên văn hóa

Trong chương này, chúng tôi sẽ giải thích cho quí vị, nhân viên liên văn hóa có thể giúp quí vị trong những việc gì, ai có thể sử dụng dịch vụ này và đặt lịch như thế nào. Trong danh sách các nhân viên liên văn hóa, còn có liên lạc của từng nhân viên liên văn hóa.

Danh sách nhân viên liên văn hóa

Ai là nhân viên liên văn hóa?

Họ là nhân viên chuyên nghiệp, hỗ trợ người nhập cư, xã hội địa phương và các cơ quan công quyền trong việc đối thoại, thúc đẩy sự chung sống hòa thuận và xóa bỏ rào cản giữa các bên.

Nhân viên liên văn hóa có thể giúp quí vị những việc gì?

  • cung cấp dịch vụ hộ tống, trợ giúp và thông dịch theo yêu cầu của người nhập cư hoặc nhân viên cơ quan công quyền
  • cung cấp dịch vụ tư vấn xã hộ căn bản bằng tiếng Séc và ngôn ngữ khác
  • cho quí vị liên lạc của những nơi tư vấn xã hội chuyên sâu, giới thiệu cho quí vị, cần gặp ai trong trường hợp nào
  • giúp đỡ người nhập cư định hướng trong môi trường Séc và giới thiệu thông tin căn bản về cuộc sống ở Séc và Praha
  • giúp đỡ vượt qua những rào cản tâm lý của người nhập cư cũng như nhân viên công quyền và các tổ chức;
  • can thiệp vào những tình huống mâu thuẫn và giải quyết hiểu lầm nếu cần

Ai có thể đặt lịch với nhân viên liên văn hóa?

  • những người nhập cư cần dẫn đi đâu đó, thông dịch và trợ giúp chuyên môn trong công việc với ủy ban, trường học, cơ sở y tế hoặc những tổ chức khác (nhà băng, chủ lao động)
  • nhân viên cơ quan hành chính công trong giao tiếp với người nhập cư
  • nhân viên trường học
  • nhân viên các cơ sở y tế

Làm cách nào để hẹn lịch với nhân viên liên văn hóa?

Trong Danh sách nhân viên liên văn hóa quí vị hãy chọn người theo thứ tiếng mà quí vị muốn giao tiếp.

Quí vị hãy liên lạc với người đó qua điện thoại hoặc e-mail và hẹn lịch.

Nếu được, quí vị hãy hẹn lịch đủ sớm, ví dụ trước 3 ngày.

Công việc của nhân viên liên văn hóa có được trả công không?

Dịch vụ của các nhân viên liên văn hóa được cung cấp miễn phí cho các khách hàng. Những nhân viên này được trả tiền bởi những tổ chức thuê họ làm việc – ví dụ như các tổ chức phi chính phủ hoặc các xã.

Đọc thêm thông tin về công việc liên văn hóa trên trang web của META o.p.s. (Inkluzivní škola) hoặc trang web củaHiệp hội dành cho công việc liên văn hóa

Danh sách các nhân viên liên văn hóa

 

Trang riêng: https://metropolevsech.eu/cs/kontakty/interkulturni-pracovnici-a-komunitni-tlumocnici/komunitni-tlumocnici/

mở đầu Thông tin liên lạc hữu ích Thông dịch miễn phí và dịch vụ hộ tống Thông ngôn viên cộng đồng

Thông ngôn viên cộng đồng

Ai là thông ngôn viên cộng đồng?

Là thông ngôn viên đã qua đào tạo, giúp đỡ người nhập cư vượt qua không chỉ khác biệt ngôn ngữ, nhưng còn biết xử lý những dị biệt văn hóa.

Ở thời điểm hiện tại ở Praha, chỉ có nhân viên liên văn hóa  mới cung cấp dịch vụ thông dịch.

Những quản lý địa phương của Viện sư phạm quốc gia (NPI) có thể cho địa chỉ liên lạc của các thông ngôn viên cộng đồng và phiên dịch viên theo địa phương tại CH Séc trong lĩnh vực giáo dục.

Thông thông tin về thông dịch cộng đồng trên trang web Inkluzivní škola.

Nếu cần dịch qua điện thoại, có thể sử dụng đường dây nóng của Charita CH Séc.

Đường dây nóng có trong các ngôn ngữ Ukrajina, tiếng Việt và tiếng Mông Cổ. Người nhập cư đang sinh sống tại CH Séc cũng như nhân viên hành chính công khi cần giải quyết việc với người nhập cư đều có thể sử dụng dịch vụ này. Thông tin liên lạc của đường dây nóng và giờ làm việc được công khai trên trang web của Charita CH Séc,là tổ chức cung cấp dịch vụ.