Quận Praha 7

ỦY BAN QUẬN PRAHA 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

tổng đài: 220 141 111, e-mail: podatelna@p7.mepnet.cz

trang web: www.praha7.cz

Quận Praha 7 nằm ở phía bắc của trung tâm lịch sử Praha đa phần trên bờ trái của sông Vltava bao gồm hầu hết phường Holešovice, khoảng một nửa phường Bubeneč và một phần nhỏ của phường Libeň. Đây là quận đang phát triển, song song với nhà dân với tiện nghi công cộng đầy đủ đồng thời là trung tâm hành chính.

Tại quận Praha 7 bạn có thể tìm thấy Điểm liên hệ hợp nhất, nơi bạn sẽ nhận được những thông tin cần thiết thuận lợi cho việc kinh doanh tại đây (tiếng Anh).

Các liên kết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng của Ủy ban quận Praha 7 bằng một số ngôn ngữ:

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 8 – Văn phòng liên hệ Praha 8 (cho Praha 7 và 8)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế