Home Liên hệ Thông tin dành cho người mới đến từ Ukraina

Thông tin dành cho người mới đến từ Ukraina

Chúng tôi mang đến cho qúy vị một cái nhìn tổng quan về thông tin và địa chỉ liên hệ nơi quý vị có thể đến:

Quý vị cần thêm thông tin? Bộ Nội vụ đã thiết lập đường dây điện thoại: +420 974 801 802 và email: ukrajina@mvcr.cz

Quý vị cần sự trợ giúp và tư vấn miễn phí? Các tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và xã hội và các dịch vụ khác:

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin có sẵn cho quý vị. Hãy heo dõi trang web của chúng tôi trong phần Tin tức và Facebook Thủ đô của mọi người! [/box-ok

Quý vị muốn giúp đỡ, nhưng không biết phải hướng sự giúp đỡ của mình tới đâu? Quý vị cần thông tin?

  • Trên trang web nasiukrajinci.cz, quý vị sẽ tìm thấy hướng dẫn trợ giúp trên toàn quốc sẽ giúp quý vị định hướng.
  • Nếu quý vị cung cấp hỗ trợ với quy mô lớn (toàn bộ khách sạn, phương tiện giao thông công cộng, v.v.), hãy liên hệ với Trung tâm hỗ trợ Ukraina.
  • Nếu quý vị trợ giúp với quy mô nhỏ hoặc ngược lại yêu cầu sự trợ giúp, hãy sử dụng nền tảng Trợ giúp Ukraina, được cung cấp bởi Hiệp hội các tổ chức phi chính phủ làm việc với người di cư.
  • Một biển chỉ dẫn với các liên kết đến các quyên góp tài chính hoặc vật chất đã được xác minh và thông tin khác được cung cấp bởi stojimezaukrajinou.cz.
  • Quý vị có thể cung cấp chỗ ở cho các gia đình đang chạy trốn khỏi chiến tranh trực tiếp trên lãnh thổ của thủ đô Praha? Xin vui lòng điền vào biểu mẫu trên pomocukrajine.eu.
  • Viện trợ nhân đạo dành cho Ukraina và đề nghị hỗ trợ y tế trên trang web của Bộ Y tế.