Home Praha Praha đa dạng

Praha đa dạng

Praha từ trước đến nay luôn đa dạng bởi những người dân sống tại đây. Praha là thành phố nơi người dân Praha nói tiếng Séc và tiếng Đức chung sống trong nhiều thế kỷ. Đặc tính mong manh của họ được xác định không chỉ bằng không gian mà cả bằng ngôn ngữ, thời gian, bối cảnh chính trị, thành kiến và định kiến. Praha cũng chịu ảnh hưởng rất lớn bởi người dân Do Thái. Chúng ta có thể cảm nhận những di tích từ sự chung sống này khi đi dạo khu phố Do Thái Praha. Từ thời trung cổ, ngành thương mại sôi nổi đã đảm bảo cho thành phố việc trao đổi hàng hóa quan trọng và làm cho văn hóa thêm phong phú. Ví dụ nhờ nhiều nhà xây dựng và kiến trúc sư mà bây giờ chúng ta có thể chiêm ngưỡng những danh lam thắng cảnh Praha nổi tiếng từ những thời kỳ lịch sử khác nhau.

Ngay cả sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai, thành phố cũng không trở thành thành phố tĩnh và đồng nhất. Sau khi người Đức dời đi, những người dân mới đến Praha. Trong số họ có những người Di gan từ Slovakia và dần dần có thêm những dân tộc khác. Trong thời cộng sản, những sinh viên và người lao động từ những nước bạn đã đến đây trong khuôn khổ trao đổi. Từ những năm 50, người Séc có thể gặp chủ yếu người Hy Lạp, Việt Nam, Cuba và những người đến từ các nước châu Phi.

Dự án “Praha chia sẻ đa dạng” bao gồm lịch sử đa văn hóa của Praha và cung cấp bản đồ tương tác và các buổi đi dạo giới thiệu lịch sử Praha.