Home Giới thiệu

Giới thiệu

Tại đây bạn sẽ tìm thấy những thông tin giúp bạn tìm hiểu về thủ đô, các ủy ban và cơ quan chịu trách nhiệm của thủ đô quản lý các hoạt động trong lĩnh vực hội nhập người di cư và hỗ trợ tất cả mọi người dân của thủ đô chung sống. Bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát vì sao lĩnh vực hỗ trợ hội nhập và chung sống ở thủ đô lại quan trọng đến như vậy và sẽ biết được chính mình cũng có thể tham gia như thế nào. Bạn sẽ biết được về những hoạt động mới nhất về lĩnh vực này ở cấp Tòa thị chính thủ đô Praha.

Trong chương này bạn có thể tải về mọi tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực hội nhập và chung sống ở thủ đô Praha. Những người di cư có thể tải về miễn phí Cẩm nang thông tin dành cho người di cư, cẩm nang giúp họ tìm hiểu về thủ đô.

Trong phần liên hệ bạn có thể liên hệ với nhân viên Tòa thị chính thủ đô Praha để hỏi về trang web này hoặc về chính sách và thực hành trong lĩnh vực hội nhập và chung sống trên địa bàn thủ đô Praha.

Người di cư có thể liên hệ trực tiếp với Trung tâm hội nhập Praha được chính Tòa thị chính thủ đô Praha thành lập.

Tất cả mọi người dân Praha có thể làm quen với nhau và hiểu nhau nhiều hơn qua các sự kiện văn hóa, cộng đồng và thể thao của Trung tâm hội nhập Praha.