Home Giới thiệu (Čeština) Projekty a spolupráce s HMP Làm thế nào để quảng bá các hoạt động của quí vị

Làm thế nào để quảng bá các hoạt động của quí vị

 nevládní nezisková organizace, migrantský spolek, pražská městská část nebo veřejná instituce (např. škola, DDM či knihovna) a chtěli byste propagovat své nekomerční aktivity

Là một tổ chức phi lợi nhuận phi chính phủ, một hiệp hội của người di cư, một quận của thành phố Praha hoặc một tổ chức công cộng (ví dụ: trường học, Cung văn hoá thiếu nhi hoặc thư viện) và quí vị muốn quảng bá các hoạt động phi thương mại của mình hoặc bất kỳ thông tin nào khác về hoạt động của mình (vd: chương trình hàng tháng của trung tâm, kết quả dự án, sổ hướng dẫn, phân tích ) trên website và Facebook Thủ đô của mọi người? Quí vị có thể chuẩn bị một bài viết ngắn để chúng tôi đăng lên trang web chính trong phần Tin tức hoặc Sự kiện. Nếu quý vị có một cuộc phỏng vấn thú vị hoặc một câu chuyện đầy cảm hứng về người nước ngoài sống ở Praha, chúng tôi sẽ sẵn lòng chia sẻ câu chuyện trong mục Người nước ngoài ở Praha.

Các bài viết đóng góp gửi đến địa chỉ email: integrace@praha.eu.

Dưới đây là một số mẹo về cách tạo bài đăng

Hướng dẫn cơ bản về dạng bài viết được đăng trên trang web

 • Viết về tổ chức của qúi vị ở đại từ nhân xưng ngôi thứ ba (ví dụ: InBáze, z.s. cung cấp các khóa học tiếng Séc cho trẻ em và người lớn…).
 • Bài viết phải dễ hiểu cả cho người nước ngoài, do đó không sử dụng các từ viết tắt không xác định hoặc các cụm từ cụ thể mà không có giải thích hoặc ngữ cảnh (ví dụ: mùa đông của Lada :-)).
 • Tốt nhất là gửi bài viết 2 đến 3 tuần trước khi sự kiện bắt đầu – các bài viết được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Ukraina và tiếng Việt, do đó cần có đủ thời gian để công bố thông tin bằng tất cả các ngôn ngữ.
 • Hãy đính kèm hình ảnh, áp phích hoặc các tài liệu khác để đăng tải. Kích thước tệp tối đa là 2MB.

Nếu qúi vị đã có sẵn các bài viết bằng các ngôn ngữ khác xin vui lòng gửi luôn cho chúng tôi. Chúng tôi cũng dịch thông tin trên áp phích nếu tất cả các thông tin không có trong bài viết về sự kiện

Ví dụ, TIN TỨC nhằm mục đích thông báo về:

 • những thay đổi quan trọng, các hoạt động dài hạn hoặc các tin tức mới về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận (ví dụ: dịch vụ mới, dự án), uỷ ban, v.v.,
 • các khóa học được cung cấp,
 • các cuộc thi và hoạt động không chỉ diễn ra trong một ngày mà có tính chất đều đặn (ví dụ: chương trình hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận trong tháng nhất định, các hoạt động định kỳ – các buổi thuyết giảng, hội thảo, v.v.).

Làm thế nào để tạo một bài đăng trong phần TIN TỨC?

Tiêu đề ngắn

Bài viết phần tin tức không dài quá nửa trang

Liên kết với trang web, Facebook, các mạng xã hội khác (“Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào…”)

SỰ KIỆN nhằm mục đích, ví dụ, để thông báo về các hoạt động một lần của tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận, thành phố và các tổ chức khác, liên quan đến một ngày cụ thể hoặc trong khoảng thời gian ngắn (lễ hội, tham quan dã ngoại, thuyết giảng và hội thảo một lần, các sự kiện văn hóa, giải trí và thể thao nói chung).

Làm thế nào để tạo một bài đăng trong phần SỰ KIỆN?

Tiêu đề ngắn

Mô tả sự kiện trong phạm vi tối đa nửa trang. Hãy nhớ bao gồm:

 • — Tên sự kiện, nội dung
 • — Diễn ra khi nào và ở đâu
 • — Dành cho ai
 • — Thông tin về lệ phí vào cửa hoặc vào cửa miễn phí
 • — Có cần đăng nhập/đăng ký trước hay không – đính kèm liên kết đến mẫu đăng ký hoặc người chịu trách nhiệm
 • — Liên kết đến trang web, Facebook, các mạng xã hội khác (“Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào…