Home Expats in Prague

Expats in Prague

Natallia Allen

Bài và hình ảnh: activecitizenfund.cz Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng sự hợp tác, đối thoại và nỗ lực tìm hiểu dân số đa dạng của Cộng hòa Séc sẽ giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn một chút Hội nghị cuối cùng vào tháng 9 năm nay đã kết thúc dự án InBáze – một nền tảng cho sự tham gia công dân của người di cư,…

Đọc thêm

Trên blog OPU giới thiệu về những thành viên người Ukraina trong đội ngũ của mình

ảnh: blog OPU Bài viết được lấy từ blog OPU. Ngay khi lần đầu tiên những người tị nạn từ Ukraina đến, thì chúng tôi nhìn thấy sự giúp đỡ của chúng tôi là cần thiết hơn bao giờ hết. Để có thể cung cấp dịch vụ, chúng tôi cần tìm hiểu xem mình phải làm như thế nào? Đó là lý do tại sao nhóm của chúng tôi tại…

Đọc thêm

(Čeština) Interkulturní pracovnice pomáhá lidem si porozumět

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Séc.

Đọc thêm

(Čeština) Seznamte se s koordinátorkou aktivit pro Ukrajince v Městské knihovně

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Séc và Українська.

Đọc thêm

(Čeština) ASI.JATKA

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Séc.

Đọc thêm

(Čeština) Nejpodstatnější je pocit lidské důstojnosti

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Séc.

Đọc thêm

Thời gian tình yêu

Nguồn: Bulletin Slovo II/2022 | Góc của Samira Sibai Dù muốn hay không, chúng ta đang sống trong thời kỳ cách mạng. Truyền hình vệ tinh, Internet và các mạng xã hội đã kết nối thế giới theo cách mà người ta thậm chí không thể mơ tới vào đầu thiên niên kỷ. Gần đây, ngay cả ở Cộng hòa Séc, ngày lễ mà trước đây chỉ được biết đến…

Đọc thêm

(Čeština) Ukrajinská paska nejen velikonoční

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Séc.

Đọc thêm

(Čeština) „Uprchlíci vítejte“ ve třech dějstvích

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Séc.

Đọc thêm

(Čeština) Návod pro cizince k rychlejší integraci

Rất tiếc, mục này chỉ tồn tại ở Tiếng Séc.

Đọc thêm