Home Tin tức

Tin tức

Hỗ trợ cho Ukraine và công dân Ukraine

Chúng tôi công bố yêu cầu của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Cục chính…

Xem thêm

Trung tâm hỗ trợ cho công dân Ukraine

V budově Ústřední knihovny na Mariánském náměstí 1 funguje od 1. března asistenční centrum pomoci…

Xem thêm

Buổi thuyết giảng với đề tài thẻ lao động

Quý vị đang ở Cộng hòa Séc bằng thẻ lao động hay quý vị đang…

Xem thêm

Hoạt động của CIC

Ngay trong năm mới, Trung tâm Hội nhập người nước ngoài, o.p.s. đã chuẩn bị…

Xem thêm

“Gia đình bên cạnh” lại ăn trưa cùng nhau

Trong tháng mười một và tháng mười hai, ba mươi cuộc gặp gỡ của các…

Xem thêm

Tháng 1 tại Trung tâm hội nhập người nước ngoài (CIC)

Quý vị hãy xem qua chương trình tình nguyện thường xuyên, cũng diễn ra vào…

Xem thêm

Các khoá học tiếng Séc tại ICP

Học kỳ mới của các khóa học tiếng Séc đã đến! Quý vị cũng muốn…

Xem thêm

Các khóa học tiếng Séc ở InBáze

InBáze sẽ khai giảng các khóa học tiếng Séc cho người lớn vào ngày 6…

Xem thêm

Chương trình tháng mười hai của InBáze

Chúng tôi xin giới thiệu với quí vị chương trình tháng Mười Hai của trung…

Xem thêm

Chương trình của CIC cho tháng 10

Cũng trong tháng mười Trung tâm hội nhập người nước ngoài đã chuẩn bị các…

Xem thêm