Home Tin tức

Tin tức

Ứng dụng di động Smart Migration chứa thông tin dành cho người Ukraina

Nguồn: Bulletin Slovo II/2022 | Văn bản: Bộ Nội vụ và Truyền thông Dễ dàng…

Xem thêm

Châu Phi sáng tạo

nguồn: Bulletin Slovo II/2022 | Văn bản: Lucie Němečková | Ảnh: Irena Vodáková Châu Phi…

Xem thêm

Phải làm gì khi gia đình vĩnh viễn trở về Ukraine

Trung tâm Đa văn hóa Praha đã chuẩn bị thông tin rõ ràng dành cho…

Xem thêm

Hỗ trợ cho Ukraine và công dân Ukraine

Chúng tôi công bố yêu cầu của Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, Cục chính…

Xem thêm

Trung tâm hỗ trợ cho công dân Ukraine

V budově Ústřední knihovny na Mariánském náměstí 1 funguje od 1. března asistenční centrum pomoci…

Xem thêm

Buổi thuyết giảng với đề tài thẻ lao động

Quý vị đang ở Cộng hòa Séc bằng thẻ lao động hay quý vị đang…

Xem thêm

Hoạt động của CIC

Ngay trong năm mới, Trung tâm Hội nhập người nước ngoài, o.p.s. đã chuẩn bị…

Xem thêm

“Gia đình bên cạnh” lại ăn trưa cùng nhau

Trong tháng mười một và tháng mười hai, ba mươi cuộc gặp gỡ của các…

Xem thêm

Tháng 1 tại Trung tâm hội nhập người nước ngoài (CIC)

Quý vị hãy xem qua chương trình tình nguyện thường xuyên, cũng diễn ra vào…

Xem thêm

Các khoá học tiếng Séc tại ICP

Học kỳ mới của các khóa học tiếng Séc đã đến! Quý vị cũng muốn…

Xem thêm