Home Tin tức

Tin tức

Bản tin SLOVO lại ở đây!

Sau một năm tạm ngừng hoạt động, bản tin Slovo được xuất bản trở lại,…

Xem thêm

Tiếp tục các biện pháp đang được nới lỏng

Tại Praha và năm tỉnh khác (Středočeský, Karlovy Vary, Hradec Králové, Plzeň, Liberec và Pardubice)…

Xem thêm

Chương trình CIC

Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài (CIC) tổ chức các sự kiện…

Xem thêm

Hãy tham gia vào Refufest!

InBáze đã công bố  lời kêu gọi thường xuyên cho các cộng đồng di cư….

Xem thêm

covid-19 tại Praha

Tại đây, bạn được cung cấp thông tin về tiêm chủng vắc-xin phòng bệnh covid-19…

Xem thêm

Chương trình CIC

Trung tâm hội nhập dành cho người nước ngoài (CIC) tổ chức các sự kiện…

Xem thêm

Tình trạng khẩn cấp lại được kéo dài

Dựa trên sự đồng ý trước của Hạ viện, chính phủ đã quyết định gia…

Xem thêm

Điều tra dân số

Cuộc điều tra dân số được thực hiện ở Cộng hòa Séc mười năm một…

Xem thêm

Thay đổi số điện thoại

Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đã thay đổi số điện thoại và điều chỉnh…

Xem thêm