Home Cần xử lý Y tế, bảo hiểm y tế của người nước ngoài tại CH Séc

Y tế, bảo hiểm y tế của người nước ngoài tại CH Séc

Những dòng tiếp theo trên trang web Praha – Thủ đo của mọi người sẽ mang cho người nước ngoài sống tại CH Séc những thông tin cơ bản về cung cấp dịch vụ y tế tại Cộng hòa Séc, về các loại bảo hiểm y tế của người nước ngoài, chăm sóc y tế và cấp cứu, thông tin liên hệ với các cơ quan chuyên cho người di cư và các thông tin hữu ích khác. 

Chăm sóc sức khỏe và hệ thống chăm sóc sức khỏe ở Cộng hòa Séc  mức rất tốt. Mọi người có cư trú tại Cộng hòa Séc (tức là công dân của Cộng hòa Séc, kể cả người nước ngoài) có nghĩa vụ đóng bảo hiểm y tế. Hệ thống dựa trên sự đoàn kết. Tất cả những người được bảo hiểm thường xuyên đóng góp vào đó và bất kỳ ai cũng có thể rút ra từ đó nếu cần. Chăm sóc sức khỏe trong phạm vi tiêu chuẩn được cung cấp, để mọi người được bảo hiểm phải nhận được, ngoài phạm vi tiêu chuẩn, còn có bổ sung cho chăm sóc y tế và thuốc men.

Đối với người nước ngoài sống tại Cộng hòa Séc, phạm vi chăm sóc sức khỏe được cung cấp khác nhau tùy thuộc vào loại bảo hiểm y tế mà họ có. Cụ thể, người nước ngoài có thể có bảo hiểm y tế thương mại hoặc, như công dân Cộng hòa Séc, bảo hiểm y tế công cộng. Nói chung, bảo hiểm y tế công cộng bao gồm nhiều loại dịch vụ chăm sóc hơn và có lợi hơn cho người nước ngoài. Mọi người nước ngoài đều có thể tiếp cận nó khi có vĩnh trú tại Cộng hòa Séc. Xem chi tiết bên dưới.

Tất cả những người hoạt động kinh tế đều trả một tỷ lệ thu nhập nhất định của họ cho hệ thống chăm sóc sức khỏe (một phần của người lao động được trả bởi người chủ dụng lao động, những người kinh doanh  (tức là những người kinh doanh cá thể tự trả tiền bảo hiểm). Nhà nước trả tiền bảo hiểm cho một số nhóm công dân (ví dụ như trẻ em  theo)

Phạm vi của các dịch vụ y tế được chi trả từ bảo hiểm y tế công cộng có thể tìm thấy trên trang web của Bộ Y tế, bộ chịu trách nhiệm về lĩnh vực chăm sóc y tế và các vấn đề liên quan khác, kể cả bảo hiểm y tế tại Cộng hòa Séc.