Thăm thân của người nước ngoài tại CH Séc

Thị thực ngắn hạn

Bạn muốn mời người thân hay người bạn sang chơi? Thì bạn phải làm thủ tục xin  (trong trường hợp có nghĩa vụ thị thực từ đất nước của họ ) thị thực cư trú ngắn hạn đến Cộng hòa Séc. Bạn cần phải làm cho người thân cái gọi là giấy mời thăm thân cho người nước ngoài tại phòng cảnh sát ngoại kiều ở Cộng hòa Séc, sau đó người thân của bạn sẽ nộp giấy này cùng đơn xin thị thực của mình tại đại sứ quán Cộng hòa Séc ở nước ngoài.

Thị thực dài hạn với mục đích gia đình tại CH Séc

Thành viên gia đình của bạn có thể theo luật cư trú của người nước ngoài đến Cộng hòa Séc bằng thị thực dài hạn với mục đích gia đình được cấp từ Bộ Nội vụ CH Séc cho thời gian dài nhất là một năm. Đơn xin được nộp ở cơ quan đại diện Cộng hòa Séc tại nước ngoài. Hạn giải quyết là 90 đến 120 ngày. Sau khi người nước ngoài đến Séc có thể xin cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình.

Cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình tại CH Séc

Theo Đạo luật về cư trú của người nước ngoài, thành viên gia đình của bạn cũng có thể đến Cộng hòa Séc với thị thực dài hạn “vì mục đích gia đình”, có thể được Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc cấp cho người đó trong thời hạn tối đa là một năm. Hồ sơ được nộp tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc ở nước ngoài. Thời hạn giải quyết từ 90 đến 120 ngày. Khi đến, người nước ngoài – người nhà của bạn có thể xin cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình.

Cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ gia đình tại Cộng hòa Séc


Cũng có thể trực tiếp xin giấy phép cư trú dài hạn “với mục đích đoàn tụ gia đình” tại Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, các thành viên gia đình của bạn chỉ có thể nộp đơn này tại Đại sứ quán Cộng hòa Séc sau 15 tháng bạn ở Cộng hòa Séc và thời hạn giải quyết lên đến 270 ngày.

Cập nhật lần cuối: 26/5/2020